Na kraji nás bude reprezentovať DFS Lipovček

redakcia@vranovske.sk
Autor

Po roku stretli sa opäť stretli sólisti tanečníci na krajskej súťaži a prehliadke v ľudovom tanci – ŠAFFOVA OSTROHA 2019. Súťaže sa zúčastnilo 11 tanečných párov z Vranova n. T. a Sniny.

Do celoštátneho kola súťaže ŠAFFOVA OSTROHA, ktorá sa uskutoční 25. – 26. mája vo Vranove n. T. postúpil Igor Sopko a Zuzana Sopková z FS Vranovčan. Súčasťou krajskej súťaže bola aj regionálna súťaž detských folklórnych súborov, v ktorej DFS Lipovček získal umiestnenie v zlatom pásme a bude nás reprezentovať na krajskej súťaži 5. mája v Raslaviciach.

O umiestneniach v pásmach a o postupe rozhodovala v oboch súťažiach trojčlenná odborná porota, ktorej predsedala Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička a odborná asistentka na katedre etnológie a folkloristiky UKF Nitra. Výsledky krajskej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci – ŠAFFOVA OSTROHA 2019: Kategória B (tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu tradíciu):

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM: Igor Sopko a Zuzana Sopková (FS Vranovčan).

ZLATÉ PÁSMO: Viera Nemčíková a Viktória Biliková (FS Vranovčan), Dominik Švarný a Lenka Adamová (FS Vranovčan).

STRIEBORNÉ PÁSMO: Jana Štofirová a Lea Petríková (FS Šiňava), Dávid Piško a Zuzana Drábová (FS Šiňava), Ondrej Varga a Bianka Muchaničová (FS Vranovčan), Jakub Hricik a Renáta Tömöryová (FS Vranovčan).

BRONZOVÉ PÁSMO: Filip Mandzák a Daniela Štofíková (FS Šiňava), Richard Paprčka a Adriána Burdová (FS Šiňava), Adrián Suchý a Kristína Buríková (FS Šiňava), Erik Korytko a Alexandra Jevčáková (FS Hornád).

HZOS Vranov nad Topľou
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!