MV SR ponúka diskrétnu a bezplatnú pomoc pre obete trestných činov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Informačné kancelárie pre obete vznikli v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky, v každom krajskom meste.

Klienti z celého prešovského kraja nás môžu nájsť na Námestí mieru 3 (budova Okresného úradu Prešov), v priestoroch klientskeho centra.

Naše služby sú určené každému, kto sa domnieva, že sa stal obeťou trestného činu. Za obeť trestného činu je klient považovaný po celú dobu, až kým sa prípadne nepreukáže opak. Našim klientom veríme a nespochybňujeme ich tvrdenia. Služby našej kancelárie sú poskytované bezplatne a diskrétne.

Klientom v našej kancelárii poskytneme základné informácie  a usmernenie, sprostredkujeme odbornú konzultáciu s odborníkmi v oblasti sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva a právneho usmernenia a podpory. Naši externí odborníci sa zameriavajú na to, aby sa klient zorientoval v jeho životnej situácii a navrhnú, aký druh pomoci je potrebný – právna, psychologická alebo sociálna.

Klienti sa na nás obracajú v rôznych situáciách, niektorým pomôžeme zorientovať sa v tom, čo prežívajú. Niektorí si práve vďaka našej pomoci potvrdia, že sú obeťou trestného činu a my im vieme informačne asistovať pri podaní trestného oznámenia a pripraviť ich na to, čo bude nasledovať.

Obrátili sa na nás aj klienti, ktorí sú v pozícii poškodeného v rámci už rozbehnutého trestného konania. Nie vždy poznajú svoje práva v rámci tohto konania a častokrát ťahajú za pomyselný kratší koniec povrazu. Vieme ich usmerniť v situácii a štádiu trestného konania, v ktorom sa nachádzajú a informovať ich nielen o ich právach, ale aj spôsoboch ich uplatnenia. Mnoho našich klientov tak získa stratené sebavedomie vyplývajúce z väčšieho pocitu kontroly nad svojou situáciou.

Poslednou skupinou našich klientov sú tí, ktorí sú obeťou násilného trestného činu, trestné konanie už skončilo odsudzujúcim rozsudkom. Týmto klientom vieme poskytnúť asistenciu pri uplatnení si práva na odškodnenie.

Ako nás možno kontaktovať?

  • osobne – Informačná kancelária pre obete Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov (priestory Klientskeho centra na prízemí, kancelária č. 02);
  • telefonicky v úradných hodinách – 051 7082 458
  • e-mailom – npobete@minv.sk .

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!