Minister životného prostredia Ján Budaj udelil cenu Eve Kolesárovej z SVP š. p.

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Minister Ján Budaj udelil Cenu ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v starostlivosti o životné prostredie a ďalšie ocenenia tým, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o lepšiu ochranu prírody a krajiny, vôd, ovzdušia, alebo ktorí sa pričinili o zlepšenie legislatívy a presadzovanie reformných zmien v starostlivosti o životné prostredie. 

Z rúk ministra Jána Budaja si Cenu ministra životného prostredia v kategórii jednotlivci prevzali 5-ti laureáti: Ing. Eduard Apfel, Mgr. Peter Gregáň, RNDr. Jana Durkošová, Ing. Eva Kolesárová a Ing. Zuzana Lieskovská.

Ako uvádza Ministerstvo životného prostredia vo svojej tlačovej správe, Eva Kolesárová zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP) si za 24 rokov svojho pôsobenia v štátnom podniku prešla rôznymi pracovnými odbornými pozíciami. „Aktívne participuje na práve prebiehajúcej reforme štátneho podniku a v rámci duálneho vzdelávania medzi SVP a strednou odbornou školou DSA Trebišov vychováva budúcich vodohospodárov,“ dodáva envirorezort.

Čestné uznanie ministra životného prostredia pre jednotlivcov získali: PhDr. Lucia Thumová z odboru koordinácie environmentálnej politiky MŽP; Ing. Andrej Kasana, PhD. – riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu z Vodohospodárskej výstavby, š. p., a Mgr. Róbert Chriašteľ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Čestné uznanie ministra životného prostredia v kategórii kolektív získali spracovatelia Koncepcie vodnej politiky Slovenska do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Ďakovný list ministra životného prostredia získali: Mgr. Andrea Jančeková z MŽP a RNDr. Anna Patschová, PhD., z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!