Minister J. Budaj o PCB látkach: Nestačí ľuďom napísať – nedá sa tu žiť

  • Obce
  • Dátum: 20.05.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dedičstvo priemyselnej výroby v regióne Zemplína trápi bytostne obyvateľov v dvoch krajoch viac ako tridsať rokov. Minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva Ján Mičovský si v tejto súvislosti servítku pred ústa nedávali. Počas rokovania v Nižnom Hrabovci, či obhliadky odkaliska Poša a zvernice Orlová v bývalom areáli Chemka Strážske definovali ako neakceptovateľné nielen riziko z pohľadu ohrozenia životného prostredia a ľudského zdravia, ale kritizovali aj nedostatočnú angažovanosť štátu.

Téma polychlórovaných bifenylov spája areál Chemka Strážske, cez Voľanský kanál Zemplínsku Šíravu a odkalisko Poša. Podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského bolo v minulosti vykonaných dostatok analýz, aby dnes ktokoľvek nemohol spochybňovať opodstatnenosť obáv verejnosti o ľudské zdravie. Ako zdôraznil, nastúpiť na scénu musí odborná diskusia, ktorej výsledkom bude definovanie dostupnej vedeckej metódy na likvidáciu PCB látok, ktorá si s týmto environmentálnym barbarstvom dokáže poradiť efektívne a v zrýchlenom procese. „Treba povedať koľko to bude stáť a nájsť na to peniaze. Ak tí, ktorí sú povinní ich hľadať, ich nenájdu, nech to neriešia, ale nech sa potom presťahujú do tohto Trojuholníka smrti,“ zdôraznil Ján Mičovský.

Minister pôdohospodárstva upozornil pred časom na situáciu spojenú so sudmi s PCB látkami v bývalom areáli Chemka Strážske sériou videí. Dokonca v tejto súvislosti podal trestné oznámenie. „Keď som vnikol do areálu Chemka, šokovalo ma, že aj po 36 rokoch sa tam nachádzajú sudy plné PCB látok, ktoré nieže sú uložené, ale sú rozhádzané ako symbol necitlivosti, symbol nezodpovednosti, symbol ekologického zločinu,“ pripomenul J. Mičovský.

Minister životného prostredia Ján Budaj si je vedomý, že nie je prvým ministrom, ktorý hovorí o PCB látkach a nešťastí v podobe environmentálnych záťaží, ale zdôraznil, že chce byť ministrom, ktorý ich definitívne odstráni. Zarazilo ho, že napriek vyhlásenej situácii na území Košického a Prešovského kraja nebolo prijaté žiadne zásadné a konkrétne riešenie, ako skutkový stav odstrániť. Jedným z krokov, ako celý proces reštartovať, je vytvorenie dynamického krízového štábu za aktívnej účasti kompetentných osôb z obidvoch krajov, ktorí si sadnú, po vzore permanentného krízového štábu pre COVID-19, za jeden spoločný stôl. „Chápem, že pre bývalú vládu to bolo iba gesto vo volebnej kampani. Sudy s PCB látkami sa mali hodiť do kontajnera, zaizolovať, čo mohla urobiť aj armáda a potom sa mohlo hľadať riešenie, ako ich zneškodniť. Budem o tom hovoriť s ministrami obrany a vnútra, aby aj oni vnímali tento problém ako jednu z priorít,“ uviedol Ján Budaj.

Aj v súvislosti s odkaliskom Poša a faktom, že čistička odpadových vôd v Strážskom funguje bez integrovaného povolenia, vidí problém i v tom, že štát nevystupuje dostatočne razantne voči priemyselným produkciám, ktoré preukázateľne znečisťujú životné prostredia. Za nástroj, ako environmentálnu zodpovednosť dostať na úroveň, ktorá bude motivovať k ochrane životného prostredia, považuje exemplárne finančné pokuty. „Sadneme si k tomu na vláde a budeme sa baviť o tom, či aj po toľkých rokoch, keď občania znášajú škody, by mali byť pokuty stále symbolické. Pri odpovedi na otázku, či majú pokuty dostačujúci odstrašujúci účinok poviem len toľko, aby sme sa práve v tomto regióne pozreli okolo seba,“ reagoval J. Budaj.

Pri interpretovaní očakávaní vo vzťahu k sanácii odkaliska Poša je (zatiaľ v teoretickej rovine) pozitívnou správou, že definitívne vysporiadanie sa s touto environmentálnou záťažou (EZ) je priamo zakotvené v programovom vyhlásení súčasnej vlády. Z pohľadu ďalšieho postupu je alfou a omegou určenie povinnej osoby za EZ. Ako je známe, Ministerstvo životného prostredia SR zrušilo rozhodnutie Okresného úradu Prešov o určení povinnej osoby. Pre vydanie nového rozhodnutia budú jedným z kľúčových atribútov výsledky geologického prieskumu, ktoré sa očakávajú v najbližších týždňoch. „Dôležité je vedieť, v akej miere unikajú nebezpečné látky do okolia odkaliska, ale dnes som počul aj oprávnenú sťažnosť, že nikto nevykonal analýzu vzoriek priamo v odkalisku. Vieme síce, že je v ňom množstvo jedov, no potrebujeme poznať definitívny zoznam, aj objem, aby sme ich mohli odstrániť. Geologický prieskum sa tu vráti a bude sa robiť aj priamo v odkalisku,“ prisľúbil J. Budaj.

Minister životného prostredia si uvedomuje, že spolu s kolegom Jánom Mičovským budú pod drobnohľadom verejnosti, no zopakoval, že štát a štátne orgány musia pristupovať (nielen) k problému PCB látok oveľa dynamickejšie. Od svojho nástupu už vo viacerých rozhovoroch zdôraznil, že plánuje legislatívne rozviazať ruky napr. Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ktorý by mala pôsobiť ako „zelená NAKA“ a in flagranti zasahovať „bez pozvania“ všade tam, kde bude dochádzať k znehodnocovaniu životného prostredia.  „Nestačí napísať, že sa tu nedá žiť. Čo má občan v tomto regióne s takouto informáciou urobiť? Vláda je povinná zabezpečiť ochranu zdravia každého občana Slovenskej republiky,“ dodal na záver J. Budaj.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!