Minister B. Gröhling navštívil vranovské školy, ocenil prístup učiteľov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling navštívil vo Vranove nad Topľou Základnú školu Lúčna a Základnú školu Sídlisko II. Na brífingu ocenil inšpiratívny prínos pedagógov, no neobišiel ani témy ako je nevyhnutná prítomnosť podporných tímov v školách, či očkovanie učiteľov.

Pri stretnutiach s riaditeľmi škôl a pedagógmi minister Branislav Gröhling kvituje, že záujem o otváranie škôl je, aj zo strany žiakov a rodičov, enormný. Ako dodal, výsledkom aktuálneho uvoľňovania opatrení je postupný návrat žiakov všetkých ročníkov, preto zároveň vyzval k zodpovednosti, aby sa epidemiologickú situáciu podarilo udržať na úrovni, ktorá naďalej umožní prezenčné vzdelávanie. „Chcel by som vyzvať k zodpovednosti, aby sme ustáli tých niekoľko mesiacov, ktoré nás ešte čakajú do prázdnin, nech ten čas môžu stráviť žiaci v školách,“ zdôraznil minister Branislav Gröhling.

Pandémia COVID-19 zasiahla spoločnosť vo všetkých jej oblastiach, školstvo nevynímajúc. Pedagógovia zrazu stáli pred výzvou zabezpečiť vyučovanie dištančne, čo sa okamžite prenieslo do otáznikov nad mnohými detailmi. Nová skúsenosť to bola rovnako pre žiakov, ktorí zrazu ostali doma len v on line kontakte so spolužiakmi bez akýchkoľvek sociálnych interakcií. Keďže si to uvedomuje aj B. Gröhling, na ministerstve navýšili alokáciu v rámci výziev, cez ktoré môžu základným a materským školám poskytovať podporu pre inkluzívne tímy. „Všetci sme sa pozerali na pandémiu COVID-19, ale nevšímali sme si ďalšie pandémie, ktoré nám tu vznikajú, pričom na mysli mám nedostatok práve sociálneho kontaktu a psychické problémy detí. Našim cieľom je nielen teraz, ale aj do budúcnosti vytvoriť silné inkluzívne tímy, ktoré budú tvoriť špeciálni pedagógovia, logopédi, či ďalší pracovníci, ktorí by pomáhali žiakom,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu.

B. Gröhling sa v týchto dňoch stretáva často s otázkou ohľadne očkovacej stratégie pri podávaní druhej dávky vakcíny AstraZeneca pre učiteľov. Kým prvá dávka bola podávaná v nemocniciach, podanie druhej je presunuté do očkovacích centier. Ako vysvetlil, nie je to žiadne zlyhanie, ale ide o štandardne nastavený proces. Zároveň pripomenul, že ministerstvo, aj vláda SR pripravujú kampane na podporu vakcinácie aj u tých učiteľov, ktorí sa zatiaľ neprihlásili. „Boli tu rôzne fámy, aj ohľadom AstraZenecy a zrazenín. V rámci informácií z ministerstva zdravotníctva je predpoklad zrazenín 0,0006%. Keď si pozrieme príbalové letáky k antikoncepcii alebo tabletkám na bolesť hlavy, percento komplikácií je vyššie. Na druhej strane, ak si uvedomíme pravdepodobnosť hospitalizácii po nakazení sa, vidíme v očkovaní jasné benefity, čo budeme aj takto komunikovať,“ vysvetľoval B. Gröhling.

B. Gröhling: Som veľmi rád, že učitelia prinášajú stále nové podnety

O tom, že vyučovanie v školských laviciach v spoločnosti spolužiakov detí baví sa mohol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling presvedčiť počas návštevy ZŠ Lúčna a ZŠ Sídlisko II. Žiaci v spolupráci s pedagógmi predstavili ich kreatívny a inšpiratívny prístup k vyučovaniu vo vzťahu k prírodným vedám, umeniu, folklóru, ekológii a športu. „Som veľmi rád, že učitelia prinášajú stále nové podnety a teda nie je to iba o tom, že ich vymýšľame len na ministerstve. Zároveň sme získali ďalšie podnetné informácie, s čím by v školách ešte potrebovali pomôcť. Vnímam to vždy pozitívne, že legislatívu a projekty nepripravujeme iba my na 4. poschodí na ministerstve, ale reálne nachádzame odozvu u učiteľov, ktorí na nich v praxi reflektujú,“ reagoval B. Gröhling.

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan v tejto súvislosti zdôraznil, že pre vranovskú radnicu je školstvo prioritou, ktorá so sebou nesie záväzok napredovať, preto sa spolu s riaditeľmi škôl Blaženou Matisovou a Petrom Kocákom venovali v rozhovoroch s Branislavom Gröhlingom možnostiam ďalších investícií do vybavenia škôl, športovísk, či podmienok pre zážitkové vyučovanie napr. v oblasti environmentálnej výchovy. „Aj dnes sme sa mohli pochváliť tým, že naše školy patria v mnohých predmetoch a oblastiach medzi najúspešnejšie na Slovensku. Samozrejme, s týmto trendom sa neuspokojíme, preto sme ministrovi Branislavovi Gröhlingovi predstavili viacero projektov, o ktoré sa budeme uchádzať a pri ktorých sa budeme spoliehať aj na podporu ministerstva školstva, aby sme naše školy mohli posúvať ďalej,“ uviedol Ján Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!