Mestská tržnica je oficiálne otvorená, zaujme environmentálna idea

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestská tržnica vo Vranove nad Topľou bude opäť slúžiť svojmu účelu. Objekt, ktorý bol postavený v roku 1984 a čiastočne rekonštruovaný v roku 1998, prešiel generálnou modernizáciou. Vranovská radnica získala na tento účel z Akčného plánu 200 tis. eur a 80 tis. eur investovala z vlastných prostriedkov. Dodáme, že o tom, či tržnica bude premiestnená na iné miesto alebo ostane na pôvodnom rozhodli Vranovčania v internetovom hlasovaní. 

Ako uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, mestská tržnica bola v nevyhovujúcom stave. Generálny dodávateľ BETPRES, s.r.o. prebral stavbu v decembri minulého roka s dobou trvania prác 240 dní. Dielo sa podarilo ukončiť s dvojmesačným predstihom v máji 2020. Rekonštrukciou prešiel strešný plášť, vymenili sa osvetľovacie pásy a sanovala oceľová konštrukcia. V rámci objektu bola zrealizovaná vonkajšia fasáda a vo vnútorných priestoroch sadrokartónové stropy, keramické dlažby a obklady. Pre predajcov, aj zákazníkov budú počas otváracích hodín k dispozícii verejné toalety. Pridanou hodnotou sú nové rozšírené parkovacie miesta. „Parkovacie miesta boli vytvorené z každej strany tržnice, preto občania môžu parkovať v jej bezprostrednej blízkosti, čo ocenia, keď urobia napr. väčší a ťažší nákup,“ pripomenul Ján Ragan. 
 

Zrekonštruovanú Mestskú tržnicu vo Vranove nad Topľou oficiálne otvorili slávnostným prestrihnutím pásky. 
 
K dispozícii je pätnásť predajných stolov a sedem uzamykateľných predajných stánkov. Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou na svojom ostatnom rokovaní schválilo cenník pre predajcov s tým, že víziou mesta bolo zvýhodniť regionálnych prvovýrobcov a poľnohospodárov. „Zatiaľ evidujeme záujem o 3 – 4 predajné stánky. V prvom rade by sme chceli prenajať prvovýrobcom v oblasti poľnohospodárstva z nášho okresu. Pokiaľ ich však neobsadia ponúkneme ich aj ostatným predajcom s rôznym typom obchodnej činnosti,“ uviedol J. Ragan. 
 
Tržnica už slúži prvým zákazníkom… 
 
Keďže v pôvodnom projekte sa nepočítalo s hermetickým uzamykaním tržnice, J. Ragan navrhol improvizované riešenie. Pripomenieme, že objekt je monitorovaný kamerovým systémom. „Máme trošku obavy z toho, že najmä mládež bola v nočných hodinách zvyknutá chodiť do pôvodných priestorov a často dochádzalo aj k vandalizmu. Vstup by sme z obidvoch strán ohradili retiazkou s výstražnými tabuľami, čím dáme najavo, že mimo otváracích hodín tu verejnosť vstupovať nesmie,“ zdôraznil J. Ragan. 
 

Víziou vedenia mesta Vranov nad Topľou je vytvoriť priestor a podmienky predovšetkým pre regionálnych prvovýrobcov z radov poľnohospodárov. 
 
V prípade BETPRES-u, s.r.o. zaujal aj jeden pomerne unikátny prvok. Počas 25 rokov na trhu získala spoločnosť viacero prestížnych certifikátov. Aktuálne sa firma so sídlom vo Vranove nad Topľou angažuje aj v rámci podpory trvalo udržateľných environmentálnych ideí. „V tomto období sa snažíme získať na Slovensku nie štandardný certifikát environmentálneho využitia, v rámci ktorého sme sa zaviazali pri každej našej stavbe zveľadiť ju, mimo rozpočtu, aj z environmentálneho hľadiska. V prípade mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou sme poskytli na výsadbu dreviny, ktoré majú prispieť k zveľadeniu okolia a životného prostredia,“ vysvetľoval riaditeľ spoločnosti BETPRES, s.r.o. Roland Ďurko. 
 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!