Mesto Vranov, napriek uzneseniu MsZ, zmluvu s IRON RECYCLING nezrušilo

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou zrušilo na svojom tohtoročnom februárovom zasadnutí zámer na nájom pozemkov, nájom pozemkov a nájomnú zmluvu o nájme pozemkov v priemyselnom parku Ferovo pre spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. Rokovania MsZ sa vtedy zúčastnilo viac ako šesťdesiat občanov.

Po viac ako siedmich mesiacoch mesto Vranov nad Topľou nájomnú zmluvu na nájom pozemkov v priemyselnom parku Ferovo pre IRON RECYCLING, a.s.,  zatiaľ nezrušilo.

Vranovskí poslanci prehodnotili svoje rozhodnutie aj v kontexte petície, pod ktorú sa v priebehu ôsmich dní podpísalo 4 265 občanov. Ich argumentom pre zrušenie nájomného vzťahu so spoločnosťou IRON RECYCLING, a.s., ktorá plánuje spracovávať batérie a akumulátory, bola obava zo zhoršenia environmentálnych pomerov v meste a okrese Vranov nad Topľou. „Zdravie je prvá hodnota, ktorú sme povinní chrániť,“ pripomenula vo februári poslankyňa a predsedníčka petičného výboru Gabriela Bradovková.

Napriek tomu, že od zrušenia uznesení, ktoré mesto Vranov nad Topľou zaväzovali prenajať pozemky pre IRON RECYCLING, a.s., ubehlo viac ako sedem mesiacov, k zrušeniu nájomnej zmluvy zo strany radnice stále nedošlo. „Nakoľko spoločnosti IRON RECYCLING, a.s. nebola za strany mesta zatiaľ doručená výpoveď z nájomnej zmluvy, spoločnosť nemá inú možnosť ako pokračovať v procese EIA a plniť požiadavky Ministerstva životného prostredia SR, ktoré z tohto procesu pre spoločnosť vyplývajú,“ uviedol konateľ IRON RECYCLING, a.s. Jozef Pekarovič.

Prípadne ďalšie kroky spoločnosti však komentovať nechcel. „Uznesenie mestského zastupiteľstva ukladá úlohy nie spoločnosti IRON RECYCLING, a.s., ale mestu Vranov nad Topľou. Z uvedeného dôvodu sa spoločnosť IRON RECYCLING, a.s. nebude bližšie vyjadrovať,“ dodal J. Pekarovič.

Z tlačového referátu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou nám potvrdili, že proces zrušeniu nájomnej zmluvy uzavretý nie je, no bližšie okolnosti nešpecifikovali. Mesto Vranov nad Topľou rešpektovalo uznesenie MsZ. So spoločnosťou IRON RECYCLING, a.s. prebehli rokovania o dohode o urovnaní, avšak doposiaľ tento proces nie je uzatvorený,“ napísala nám v stanovisku hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!