Mesto Vranov nad Topľou opravuje miestne komunikácie za 310 000 eur

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou od septembra rekonštruuje 18 úsekov chodníkov, spevnených plôch a miestnych komunikácií za 310 000 eur. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti upriamil kriticky pozornosť aj na proces verejného obstarávania.

Po jarnej oprave výtlkov a havarijných stavov začalo mesto Vranov nad Topľou prostredníctvom vysúťaženej firmy s opravou chodníkov, spevnených plôch a miestnych komunikácií. S prácami ich dodávateľ začal v septembri a dokončiť by ich mal do konca novembra. Negatívne však môžu tento termín ovplyvniť poveternostné podmienky, či kovidová situácia medzi zamestnancami. „V čase letných mesiacov, kedy by sa tieto práce dali zrealizovať lepšie, sme sa borili s verejným obstarávaním. Nie je to teda naša chyba, že sa práce presunuli do jesenných mesiacov, kedy sme najmä kvôli počasiu pod tlakom,“ reagoval primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Okrem oprav chodníkov a spevnených plôch prejdú rekonštrukciou aj niektoré miestne komunikácie v celej šírke, vrátane úpravy výšky uličných vpustí a šácht s následným nanesením živičného postreku z cestného asfaltu a uložením novej vrstvy asfaltového betónu. Na Mlynskej ul. zrealizuje vranovská radnica združenú investíciu so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja. „Mesto opraví obrubníky, plus časť chodníka a následne samosprávny kraj zrealizuje opravu cesty v celom rozsahu,“ vysvetlil J. Ragan.

Spolu 18 úsekov rozložilo vedenie mesta do všetkých častí na jeho území. Finálny výber vznikol na základe podnetov od občanov a po konzultácii s poslancami mestského zastupiteľstva. „Nemohli sme opraviť všetky navrhované úseky, lebo sme boli limitovaní finančnými prostriedkami. Z toho dôvodu pri tvorbe budúcoročného rozpočtu, ktorý by sa mal schvaľovať ešte do konca novembra, vyčleníme dostatok financií, aby sme opravili aj ďalšie úseky,“ uviedol J. Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!