Mesto Vranov nad Topľou chce zintenzívniť boj s čiernymi skládkami odpadu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou reaguje na opakujúce sa zakladania čiernych skládok odpadu. V budúcom roku chce k tejto téme prispieť spoločnou kampaňou aj Ministerstvo životného prostredia SR a Združenie miest a obcí Slovenska.

Vranovská radnica na svojej facebookovej stránke upozornila, že na základe hlásení od občanov pracovníci mestského úradu preverovali v uplynulých dňoch existenciu viacerých nelegálnych skládok na území mesta.

Na MsÚ vo Vranove nad Topľou majú jasno v tom, že prítomnosť nelegálnych skládok je výsledkom nezodpovedného konania osôb, ktoré si neuvedomujú dôsledky svojho správania vo vzťahu k životnému prostrediu, riziku kontaminácie pôdy, či vody a s tým súvisiaci celkový dopad na zdravie nás všetkých. Pritom nie je výnimkou, že v krátkom čase po vyčistení lokality a odvezení odpadov, sa čierna skládka vytvorí znova.

Samospráva zároveň upozorňuje na finančný dopad spojený s ich likvidáciou, čo sa vo forme miestneho poplatku za komunálny odpad dotýka všetkých Vranovčanov. Mesto je totiž povinné nahlásené čierne skládky odstrániť na vlastné náklady. „Nebolo by vhodnejšie využiť tieto finančné prostriedky zmysluplnejšie? Tento stav sa nepáči nielen mestu, ale ani tým, ktorí k likvidácii komunálneho odpadu pristupujú zodpovedne a aj v súlade s legislatívou,“ reagovalo mesto Vranov nad Topľou, ktoré upozorňuje, že vo väčšine prípadov ide o odpad, ktorý by mohol byť bezplatne, alebo za malý poplatok uložený na zbernom dvore, poprípade bol vyvezený v súlade s platným harmonogramom vývozu (biologický odpad, objemný odpad).

Občania, či podnikateľské subjekty riskujú za takto nelegálne uložený odpad pokutu až do výšky 1500 eur a vyčistenie priestoru na vlastné náklady. Mesto Vranov nad Topľou vyzýva k potrebe takéto konanie nevyhnutne odhaľovať. Cestou sú fotopasce, ale k iniciatíve vyzýva aj verejnosť, ktorá môže kontaktovať mestskú políciu na bezplatnom čísle 159. „Občania odpad umiestnený v rozpore so zákonom, ako aj jeho pôvodcu môžu nahlásiť aj písomne na adrese životne.prostredie@vranov.sk,“ citujeme z facebookovej správy na FB stránke mesta Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!