Mesto Vranov má záväzok vytvoriť v priemyselnej hale 30 pracovných miest

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou ponúka v priemyselnom parku Ferovo na prenájom priestory v novej priemyselnej hale. Z vlády SR získalo dotáciu na jej výstavbu vo výške 500 tis. eur a z vlastných prostriedkov investovalo 160 tis. eur. Záväzkom pre samosprávu je, aby v nej do konca roka našlo zamestnanie 30 ľudí.

Priemyselnú halu v priemyselnom parku Ferovo dokončilo mesto Vranov nad Topľou v závere minulého roka. Primátor Ján Ragan pozval vranovských poslancov na obhliadku priestorov na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ako zdôraznil na spoločnom stretnutí, jej obsadenie je spoločenskou požiadavkou, k naplneniu ktorej môže prispieť každý vlastným dielom. Jednou z foriem je propagácia haly medzi potencionálnymi investormi alebo firmami, ktoré by potrebovali nové výrobné priestory, napr. aj z vranovského regiónu. „Účelom dnešného stretnutia bolo, aby aj poslanci vnímali zodpovednosť, že máme takéto priestory. Obsadiť ich musí byť našou spoločnou snahou,“ uviedol Ján Ragan.

Radnica aktuálne rokuje s trojicou investorov. Pri obsadení haly sa angažuje aj SARIO, ktoré ju inzeruje a taktiež eviduje záujem viacerých zamestnávateľov. „Hendikepom je však východné Slovensko, chýbajúce diaľnice, jednoducho staré boľačky nášho regiónu, pre ktoré tu nie je jednoduché nasmerovať nejakých investorov,“ dodal J. Ragan.

Pokiaľ by sa do konca tohto roka nepodarilo splniť záväzok viazaný na vytvorenie 30 pracovných miest, mesto by vstúpilo do rokovania s Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR so žiadosťou o predĺženie tohto termínu. J. Ragan v tejto súvislosti pripomenul situáciu spojenú s koronakrízou, ktorá zatiaľ neodznela a stále môže komplikovať pomery na trhoch. „Sme však nastavení tak, že tento záväzok splníme. Stihnúť to chceme najmä kvôli ľuďom, ktorí by tu mohli nájsť zamestnanie,“ zdôraznil J. Ragan.

Hoci mesto má jasnú predstavu, akým odvetviami by chcelo halu obsadiť, aj vzhľadom na spomínaný záväzok J. Ragan nevylúčil alternatívu, podľa ktorej by z požiadaviek na prípadného investora zľavili. „Ideálne by bolo, keby to bol potravinársky alebo textilný priemysel, prípadne oblasť ľahkého strojárstva. Tlak zo záväzku voči vláde bude možno znamenať, že zľavíme z našich požiadaviek a pristúpime aj k iným odvetviam, ako napr. separovanie plastov alebo nejaké druhotné suroviny. Samozrejme, veci voči životnému prostrediu musia byť dodržané,“ doplnil J. Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!