Mesto Vranov komplexne opraví 15 komunikácií, parkovísk a chodníkov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schválilo prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 507 814 eur. Radnica z tejto sumy naplánovala využiť 215 000 eur na komplexnú opravu 15 úsekov miestnych cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch.

Mesto Vranov nad Topľou plánovalo prefinancovať opravu miestnych cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch z kontokorentného úveru vo výške 300 000 eur, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo ešte v júni tohto roka. Keďže Ministerstvo financií SR poskytne samosprávam na zmiernenie dopadov koronakrízy návratnú finančnú výpomoc, ktorá je bezúročná, rozhodlo sa vedenie mesta pre financovanie svojho zámeru z tohto zdroja. „Investovať budeme v každej časti mesta. Týchto 15 úsekov sme vytipovali na základe požiadaviek občanov, plus boli prerokované poslancami v mestskom zastupiteľstve. Napriek tomu, že sa nachádzame v období koronakrízy, mesto Vranov nad Topľou myslí na svojich občanov a i takýmto spôsobom chceme zlepšiť ich život v našom meste,“ uviedol primátor Ján Ragan.


Súčasťou balíka opráv bude aj parkovisko pri bytovom dome 1063 vedľa ZŠ Juh. „Pri opravách parkovísk sa budeme snažiť vytvoriť aj niekoľko nových parkovacích miest. Nehovoríme o veľkých počtoch, ale niekedy aj 10 parkovacích miest pomôže,“ vysvetlil primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Celková opravená plocha bude mať výmeru 10 633,70 m2. Práce sa budú týkať opravy asfaltových povrchov, spevnených plôch, výmeny obrubníkov a výškovej úpravy uličných vpustí, poklopov a šácht. Dodáme, že mesto zároveň vyčlenilo z vlastných prostriedkov 30 000 eur na vysprávky výtlkov. „Chceme využiť dobré počasie, kedy sú na tieto práce najvhodnejšie podmienky. Predpokladáme, že všetky opravy, súvislé, aj vysprávky, by mohli byť ukončené do nástupu jesene,“ dodal J. Ragan.

Zoznam spevnených plôch, miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk zaradených do programu opráv:

1. oprava spevnenej plochy na Mlynskej ulici pri BD 1484, pribudne približne 10 parkovacích miest
2. rozšírenie existujúcej komunikácie na Dubníku,
3. oprava spevnených plôch medzi BD 1512 – 1516 na Dubníku,
4. oprava komunikácie na Sídlisku I za BD 985,
5. oprava chodníka na Sídl. 1. mája od Materskej školy po  Hviezdoslavovu ulicu,
6. oprava komunikácie pri BD 973 na Sídl. I. – vstup do sídliska,
7. oprava prístupového chodníka s opravou schodov pred BD „I“ na Sídlisku 1. mája,
8. oprava komunikácie a parkoviska za BD 1063 na Juhu,
9. oprava chodníka na Juhu medzi BD 1057–1059,
10. oprava parkoviska pred BD 824 na Lúčnej,
11. oprava chodníka na Domašskej ulici – od hlavnej križovatky po Podhrunskú ulicu,
12. oprava komunikácia na Jarnej ulici od križovatky po rodinný dom č. 389,
13. oprava komunikácie na Opálovej ulici,
14. oprava komunikácie na Slánskej ulici,
15. oprava komunikácie na Veternej ulici.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!