Mestám a obciam zhasína nádej. Vranovské samosprávy vypínajú osvetlenie

  • Obce
  • Dátum: 30.01.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestám a obciam zhasína nádej. V rámci tejto protestnej iniciatívy zhasnú verejné osvetlenie od 19.00 do 19.30 hod. aj samosprávy v okrese Vranov nad Topľou.

„Na konci roka 2022 by som povedal, že situácia je vážna. Dnes poviem, že situácia je kritická,“ konštatoval na úvod nášho rozhovoru tajomník Združenia miesta a obcí vranovského regiónu a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Dôvodom, pre ktorý sa samosprávy rozhodli pre tento rok, sú pre ich rozpočty neudržateľné ceny zemného plynu a elektrickej energie. Problémom nie sú iba preddavkové faktúry, ale aj nedoplatky za rok 2022. Ako vysvetľuje Ján Fenčák, táto situácia nie je spôsobená zvýšeným odberom, ale nárastom sadzieb. Aj o 300, 400, či dokonca 500%…

Obce nedoplatky za rok 2022 v rozpočte narátané nemali a nemajú na ich uhradenie ani v roku 2023. Cieľom protestnej iniciatívy je vyslať jasný odkaz o potrebe bezodkladnej pomoci od štátu, a to nielen s úhradou nedoplatkov, ale aj preddavkových faktúr v tomto roku. „Reálne sme žiadne kompenzácie nedostali a v našich rozpočtoch financie, ktorými by sme tieto náklady vedeli vykryť, nemáme. Doteraz sa o kompenzáciách pre obce iba rozpráva a to aj štýlom, že pán minister hospodárstva neodpovedá a pred novinármi uteká preč,“ reagoval Ján Fenčák.

V prípade Nižného Hrušova pristáli J. Fenčákovi na stole nedoplatok za zemný plyn vo výške 11 000 eur a preddavková faktúra za mesiac január 2023 na sumu 5 000 eur. „Sú to čiastky, ktoré sme v minulosti zaplatili za desať mesiacov kalendárneho roka, teraz to máme zaplatiť za jeden mesiac. Zaplatenie nedoplatku sme si síce rozdelili po dohode na splátky, ale bez refundácie zo strany štátu je to pre nás dlhodobo neúnosné,“ pripomenul J. Fenčák.

O zapojení sa do protestnej iniciatívy „Mestám a obciam zhasína nádej“ informujú samosprávy na svojich webových sídlach a sociálnych sieťach. „Polhodina je symbolická. Chceme občanom ukázať, čo sa stane, ak nám štát nepomôže s refundáciou nedoplatkov z roku 2022 a zároveň s preddavkovými faktúrami z roku 2023. Sme totiž krok od toho, aby to takto s verejným osvetlením fungovalo v obciach a možno aj niektorých mestách bežne, lebo zdroje, ako to platiť, nemáme,“ upozornil J. Fenčák.

Obec Nižný Hrušov sa pritom dlhodobo snaží šetriť zavádzaním moderných technológií. Vďaka vykurovaniu obecných budov tepelnými čerpadlami sa jej podarilo ušetriť 73% ročnej spotreby zemného plynu, ale na nižších faktúrach to nepocítila. „Slovenská realita je taká, že hoci šetrite na spotrebe, dodávateľ vás preradí do vyššieho tarifného pásma a peniaze zaplatíte tak, či tak. Toto treba vyriešiť legislatívne. Ak šetríme zdroje, nech nie sme bití presúvaním do iných pásiem, lebo pre ekonomiku obce to potom nič neznamená,“ konštatoval J. Fenčák.

V Nižnom Hrušove už vypli od polovice októbra v rámci verejného osvetlenia 52 svetiel. Starosta Ján Fenčák dal minulý týždeň IT technikovi pokyn, aby pripravil ďalšiu reguláciu. „V čase od 23.30 do 4.00 hod. budeme opäť znižovať intenzitu osvetlenia. Počas víkendu, kedy je v obci podstatne väčší pohyb ľudí, však budeme svietiť celú noc,“ dodal J. Fenčák.

V súvislosti s reguláciou verejného osvetlenia je témou i to, či neporastie kriminalita. J. Fenčák doplnil, že verejné budovy ostatnú osvetlené a opatrenia sa nedotknú ani funkčnosti kamerového systému. „Samozrejme, budeme to vyhodnocovať. Ak by sa to malo otočiť proti nám tým, že by mala rásť kriminalita, verejné osvetlenie zapneme a budeme nútení šetriť niekde inde,“ uviedol J. Fenčák.

Samosprávy rokovali s ministrom hospodárstva o kompenzáciách vysokých cien energií

Pomoc samosprávam bude ministerstvo hospodárstva realizovať prostredníctvom schémy pomoci na báze tzv. 2.1, ktorá bola realizovaná už v decembri 2022 a viacero subjektov z verejnej správy sa o ňu i uchádzalo. Po rokovaní so samosprávami, na ktorom ZMOS zastupoval jeho predseda Branislav Tréger, o tom informoval rezort hospodárstva.

Pre obce a mestá a subjekty v ich pôsobnosti budú podmienky schémy pomoci rovnaké ako v uplynulom roku. Žiadateľom bude kompenzovaných až 80 % z oprávnených nákladov, ktoré vzniknú ako rozdiel nákladov na kúpu komodity nad úroveň stropu, ktorý je v prípade elektrickej energie vo výške 199 eur/MWh a 99 eur/MWh v prípade zemného plynu.

„Vo februári 2023 tak bude možné požiadať o prvé spätné kompenzácie za január, pričom za prvý kvartál budú môcť žiadatelia požiadať o kompenzácie až do konca júna 2023. Rezort taktiež v porovnaní s mechanizmom realizovaným v decembri minulého roka v tomto roku zdvojnásobuje limit na hospodársku jednotku, a to zo 100 tis. eur na 200 tis. eur na jeden mesiac,“ informovalo ministerstvo.

„Hovorili sme aj o konkrétnych mechanizmoch, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe. Cieľom je, aby boli úhrady zabezpečené načas a nevznikali problémy. Pomoc sa týka iba plynu a elektrickej energie, nie iného alternatívneho zdroja energie,“ povedal po rokovaní predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.

Zatiaľ je pomoc platná do konca marca a existuje dohoda o navýšení pomoci v sume 200 miliónov eur, alebo sa v prípade zmeny situácie prijme iné opatrenie.

Stretnutie zástupcov Ministerstva hospodárstva SR na čele s ministrom Karolom Hirmanom s predstaviteľmi ZMOS a Únie miest Slovenska sa uskutočnilo v stredu 26. januára 2023 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave.

ZDROJ: www.zmos.sk

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!