Maturanti z Gymnázia C. Daxnera sa dočkali, výzva pre pedagógov ostáva

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Maturanti z Gymnázia C. Daxnera vo Vranove nad Topľou sa vrátili do lavíc. V súčasnej epidemiologickej situácii kladie škola dôraz na dezinfekciu priestorov, v ktorých sa študenti vzdelávajú. Pedagógovia zároveň ocenili, že sa mohli dať počas víkendu zaočkovať.

Hoci sa žiaci 1. stupňa základných škôl vo vranovskom okrese vrátili do školských lavíc ešte minulý týždeň, maturanti si museli počkať do pondelka. Keď si vedenie Gymnázia C. Daxnera robilo pred avizovaným návratom do školy predbežný prieskum záujmu o prezenčnú formu vyučovania, obavy z epidemiologického hľadiska vyjadrili iba traja študenti. Nakoniec sa v prvý deň hlásilo na vyučovaní 85% študentov, ktorí zároveň museli deklarovať negatívny výsledok testu. „Reakcia v prospech návratu do školy bola spontánna a jednoznačná. Potrebujeme sa vrátiť do školy, mať sociálny kontakt, učiť sa prezenčne, ale zároveň by sme potrebovali mať aj väčšiu istotu z hľadiska epidemiologickej situácie. Obavu máme trošku ani nie tak o seba, ako o našich najbližších, ktorí nás čakajú doma a patria medzi rizikovejšie skupiny,“ uviedla riaditeľka Gymnázia C. Daxnera vo Vranove nad Topľou Zuzana Dragulová.

V priestoroch vranovského Gymnázia nechcú nič podceniť, preto vedenie školy kladie dôraz na čo najbezpečnejšie prostredie, ktoré sa snaží zabezpečiť pedantnou dezinfekciou priestorov. „Po skončení jednotlivých vyučovacích hodín v seminárnych skupinách sme zaviedli sprísnený interný systém dezinfekcie. Keď bude potrebné, aby sa v jednej a tej istej učebni vystriedali študenti, vykonáme dezinfekciu všetkých dotykových plôch,“ vysvetľovala Z. Dragulová.

Pri návrate učiteľov do škôl rezonovala v uplynulých dňoch možnosť ich prípadného prednostného očkovania. Túto príležitosť dostali prvýkrát počas ostatného víkendu a pedagógovia z Gymnázia C. Daxnera ju využili. „Ak by som mala citovať slová niektorých mojich kolegov, potrebujú mať aj psychologický pocit, že očkovaním nadobudnú lepšiu imunitu a ich organizmus sa bude vedieť lepšie brániť. Aj na záberoch v televízii bolo vidieť, že my učitelia vítame, že sme dostali príležitosť očkovať sa skôr,“ reagovala Z. Dragulová.

Súčasná covidová éra neobišla ani doteraz zaužívaný model prezenčného vyučovania. Prechod na dištančnú formu priniesol novú výzvu nielen pre študentov, ale tiež pre pedagógov, ktorí k príprave na hodiny pristúpili kreatívne. Využívajúc napr. inšpiráciu z rôznych webinárov si dávali záležať na tom, aby garantovali kvalitu vzdelávania a študentom sprostredkovali výučbu originálnym spôsobom. „Škola chýba všetkým. Nedostatok sociálneho kontaktu je obrovský, čo sa dozvedáme nielen z on line hodín. Aj z toho dôvodu prezenčné vyučovanie nič nenahradí. Napriek tomu sme sa spolu s kolegami snažili odviesť pri vzdelávaní najlepšiu prácu. Myslím si, že gymnázia patria vo všeobecnosti k tým typom škôl, ktoré kvalitatívny proces vyučovania zvládli, čo potvrdzujú aj reakcie študentov a rodičov, ktoré doteraz máme,“ uviedol zástupca riaditeľa Gymnázia C. Daxnera Slavomír Kmec.

Návratom maturantov do školských lavíc sa situácia pre učiteľov, ktorí zároveň vyučujú v nižších ročníkoch, stala opäť o čosi zložitejšou. V priebehu dňa musia „prepínať“ z prezenčného vyučovania na on line formu, ktorá však nevyhnutne predpokladá IT zázemie. „Budeme sa musieť tomu prispôsobiť. Z triedy budeme musieť odísť do kabinetu alebo domov, pripojiť sa cez počítač a učiť on line. Ak má niekto rozvrhnuté hodiny pol na pol, preorientovať sa z prezenčnej formy na dištančnú, resp. naopak, bude náročné nielen časovo. Osobne som sa však na stretnutie so študentmi tešil. Keďže ide o hodiny konverzácie v anglickom jazyku, niekedy je to on line, ako to mnohí spomínajú, o vyvolávaní duchov. Teraz bude kontakt medzi nami osobnejší a srdečnejší,“ dodal S. Kmec.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!