Marec – čítanie – knižnica!

redakcia@vranovske.sk
Autor

Marec sa tradične spája s čítaním. Výskumy čítania hovoria, že čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií zostáva základnou stratégiou nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy človeka, ale i získavania rozličných praktických a profesijných zručností. Výsledky výskumu potvrdili, že vzťah mládeže k čítaniu je kritický. Analýza postojov mladých ľudí ukazuje, že problémom nie je prestíž či imidž knihy a čítania, problém je v samotnej schopnosti (zručnosti) čítať. Mladí ľudia čítajú málo aj preto, že nie sú naučení nájsť si zaujímavý materiál na čítanie. Prieskumy v tejto oblasti potvrdili dôležitosť vplyvu rodinného zázemia pri rozvoji čitateľskej a informačnej gramotnosti mladých ľudí. Ak sú knihy a čítanie súčasťou rodinného života, siahnu mladí ľudia po nich pri vyhľadávaní informácií častejšie. Psychiatri hovoria, že už niekoľkominútové čítanie odbúrava stres. Kto, kedy a koľko číta je veľmi ťažké skúmať. Vieme však celkom presne, koľko ľudí navštevuje knižnice, koľko kníh si požičiava, o aké knihy majú ľudia v knižniciach na Slovensku záujem, pretože sledovanie týchto aktivít je jednou z činnosti knižníc. Knižnice na Slovensku aj v zahraničí organizujú veľa podujatí na podporu čítania, rôzne vzdelávacie aktivity aby upriamili pozornosť na čítanie.

Hornozemplínska knižnica ponúka obyvateľom vranovského regiónu knihy, periodiká podujatia a snaží sa čo najlepšie plniť svoju funkciu. Jednou z takýchto aktivít do ktorej sa každoročne zapája je celoslovenský Týždeň slovenských knižníc (TSK). Každoročne ho vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a jeho cieľom je prezentovať činnosť knižníc a pozitívne ich zviditeľniť. Týždeň slovenských knižníc sa otvára na celoslovenskej úrovni vždy v inom krajskom meste. Po minuloročnom otvorení v Banskej Bystrici sa tohto roku celoslovensky slávnostne otvorí v Prešove. Záštitu nad tohtoročným TSK prevzal Minister kultúry a Predseda Prešovského samosprávneho kraja. Hornozemplínska knižnica pripravila aj tohto roku podujatia pre všetky vekové kategórie. Pripravili sme slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, stretnutie so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou, ktorá píše knihy pre deti aj poéziu pre dospelých a tak sa vo štvrtok počas TSK predpoludním stretne s deťmi a popoludní o 16.00 hod. s milovníkmi poézie. Pripravili sme pre obyvateľov vranovského regiónu podujatia zamerané na čítanie aj vzdelávacie podujatia zamerané na počítačové zručnosti, budeme súťažiť o Kráľa čitateľov, oslávime DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY, budeme prezentovať 3D tlač v knižnici, celý týždeň bude burza kníh a vyhlásime nové súťaže v rámci úspešných projektov ktoré realizujeme. A keďže tohtoročný TSK je vyhlásený aj za Týždeň mozgu, pripravili sme podujatia zamerané na trénovanie pamäti. Tradičnými aj netradičnými podujatiami máme zaplnený celý marec. Ukončíme ho v piatok 31. NOCOU s ANDERSENOM, ktorá je medzinárodným podujatím na podporu čítania!

Začiatok apríla bude spojený s oslavou 95. výročia vzniku vranovskej knižnice a už teraz sa môžete tešiť na aktivity, ktoré sme pre Vás pripravili.

Sledujte našu webovú stránku www.vthk.sk, na ktorej uverejňujeme aktuálne podujatia na ktoré vás srdečne pozývame!

Emília Antolíková

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!