M. Urban o odpadovom hospodárstve: Naši ľudia urobili kus dobrej práce

  • Obce
  • Dátum: 11.04.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Potlesk do Sečovskej Polianky! Pre starostu Michala Urbana a jeho tím. Pre obyvateľov obce. V priebehu jedného volebného obdobia dokázali dosiahnuť v odpadovom hospodárstve po rešpekte volajúce čísla, či už na strane produkcie zmesového komunálneho odpadu, separácie alebo podielu týchto dvoch dát, ktoré sa podpisujú vo finále pod výšku poplatku za skládkovanie.

Téma odpadového hospodárstva je zradná. Veľa práce, veľa trpezlivosti a pokiaľ je na konci zvyšovanie poplatkov za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu, nepomôže to popularite žiadneho primátora, či starostu.

Starosta Sečovskej Polianky Michal Urban však túto výzvu prijal. Od jeho nástupu na obecný úrad sa práve téma stála jednou z hlavných priorít. Motivácia bola jednoduchá – znížiť zaťaženie v obecnom rozpočte bez toho, aby museli zvyšovať poplatky. Ruka v ruke s týmto cieľom stavila obec zároveň na dôraz na kladný prístup k životnému  prostrediu, čo deklarovala ďalšími environmentálnymi aktivitami.

V Sečovskej Polianke si do roku 2019 zabezpečovali likvidáciu komunálneho odpadu vo vlastnej réžii, teda s vlastnou technikou a vlastnými zamestnancami. Výsledkom bolo, že aj kvôli ekonomicky nekorektne nastavenej výške poplatku vo všeobecno-záväznom nariadení doplácala samospráva z obecného rozpočtu ročne od 10 000 do 14 000 eur. M. Urban okamžite pochopil, že tieto finančné prostriedky sa dajú v obci využiť aj inak, preto sa s pracovníkmi na obecnom úrade a členmi Komisie pre dopravu a životné prostredie pustili do práce. „Mali sme staré nákladné auto na KUKA – nádoby, ktorého réžia nás vyšla na 10 000 eur ročne. Okrem toho bolo nespoľahlivé. Pamätám si zimu 2018/2019, kedy nám viackrát zamrzlo a nenaštartovalo. Ďalším dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre externú firmu, bolo to, že naši štyria obecní zamestnanci sa odpadovému hospodárstvu venovali 150 dní v roku a vedel som si predstaviť, že by sme ich mohli využiť aj inak,“ vysvetľoval starosta Sečovskej Polianky Michal Urban.

Prvým krokom v rámci procesu, ktorým sa naštartovali zmeny, bolo obstaranie externej spoločnosti na likvidáciu zmesového komunálneho odpadu. Kľúčovou sa však stala séria kampaní a komunikácia s občanmi vo vzťahu k separácií. Za rok 2018 totiž jej podiel predstavoval 20,73%. Zdôrazníme, že zásadnou zložkou, ktorá vstupuje do nákladov spojených s likvidáciou komunálneho odpadu, je zákonný poplatok za skládkovanie – uloženie na skládke. Jeho výšku fixne určuje zákon podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Ak by S. Polianka ostala na uvedených percentách, od roku 2021 by za tonu uloženého odpadu na skládke zaplatila len na tomto poplatku 27 eur. „Ak by sa nič neudialo, ak by sme nezačali pracovať s občanmi a hlavne ak by ľudia v našej obci nepreukázali pozitívny prístup, ročne by sme len na poplatku za skládkovanie platili o 6 000 eur viac,“ pripomenul M. Urban.

Problémom bolo i to, že poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu sa medzi občanov rozpočítaval rovnakým dielom bez toho, aby zohľadňoval, či niekto poctivo separuje alebo zvolil ľahostajnú filozofiu. V roku 2021 zmenili zberovú spoločnosť s tým, že na nádoby pre komunálny odpad nainštalovali čipy. To umožnilo evidovať produkciu odpadov pre domácnosti maximálne transparentne a adresne, pretože dnes sa každá KUKA – nádoba váži samostatne. Koncom roka 2021 prijalo Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke nové VZN, na základe ktorého zaviedlo zálohové platby rozdelené podľa počtu osôb domácnosti a počtu vývozov. Základnou konštantou do rovnice je nastavenie poplatku 0,20 eur za kilogram vyprodukovaného odpadu s tým, že sú v tom započítané komplexné služby – manipulácia s komunálnym odpadom, cena práce, skládkovanie, či napr. servis čipov. „Domácnosti zaplatia poplatok na začiatku roka. Na jeho konci spracujeme vyúčtovanie, na základe ktorého im peniaze vrátime alebo budú musieť doplatiť. Myslím si, že táto férová cesta je jediná správna, lebo ľudia platia len za ten odpad, ktorý vyprodukujú vo vlastnej domácnosti,“ uviedol M. Urban.

Motivačné prvky vo filozofii odpadového hospodárstva sa v Sečovskej Polianke premietli do praxe naplno. Produkcia komunálneho odpadu postupne z roka na rok klesala – 273,09 ton, 208,17 ton a 168,29 ton. Naopak, objem vyseparovaného odpadu stúpal – 104,59 ton, 197,49 ton a 350,13 ton. V roku 2019 prekročili podiel 26%, v roku 2020 to bolo už 44,10% a za minulý rok dokonca 60,79%. Kľúčovým momentom je pohľad do tabuľky, ktorou štát určil vyššie spomínaný poplatok za skládkovanie. Vďaka tomu, že sa podarilo prekročiť 60%, posunuli sa do najnižšej kategórie so sumou 11 eur za uloženie tony odpadu. Ak to spočítame a podčiarkneme, ušetrilo sa hneď dvakrát – menej totiž obec zaplatila za objem uloženého odpadu a rovnako menej ju stojí poplatok za skládkovanie. „Už dnes môžem povedať, že ľudia budú platiť menej ako minulý rok. Keď sme si to analyzovali, tak napr. 5-členná rodina dokázala natoľko znížiť produkciu odpadov, že im stačilo v priebehu roka osem vývozov. Z poplatku 65 eur s 26 vývozmi sa tak dostali do skupiny, kde sa platí zálohovo 56 eur a majú v tom minimálny počet 20 vývozov,“ uviedol príklad M. Urban.

Obyvatelia obce sa nenechali inšpirovať len tým, čo zodpovedný prístup bude znamenať pre ich peňaženky, ale osvojili si aj vyšší princíp založený na vzťahu k svojej obci. Peniaze, ktoré musela samospráva v minulosti doplácať z vlastného rozpočtu, mohla použiť na financovanie investičné projektov. „Poviem príklad. Minulý rok sme robili v obci výsadbu, ktorá nás stála 3 500 eur a boli to práve peniaze, ktoré nám v obecnom rozpočte ušetrili občania. Ďalší príklad. Navýšil sa nám rozpočet na chodník ku kostolu. Opäť sme na to použili peniaze, ktoré sa v minulosti doplácali na odpady,“ zdôraznil M. Urban.

Keď sme sa pýtali na know-how, M. Urban odpovedal – komunikácia s občanmi. Ako pripomenul, hoci mu bolo jasné, že výsledok sa nedostaví z mesiaca na mesiac, bol optimistom, pretože ak sa s ľuďmi komunikuje otvorene a férovo, mal skúsenosť, že to dokážu oceniť. „Vysvetľovali sme im, že ušetria nielen oni, ale všetky peniaze, ktoré sme doplácali z rozpočtu, môžu byť investované niekde úplne inde. Naši ľudia v obci urobili kus dobrej práce, preto je ich prístup záväzok aj pre nás na obecnom úrade, aby sme služby pre nich ešte viac skvalitňovali,“ dodal na záver nášho rozhovoru M. Urban.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!