Lomničania si splnili sen. Majú vlastnú monografiu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Lomnica, dnes mestská časť Vranova nad Topľou, je najstaršou časťou mesta. Prvá zmienka o osídlení jej územia sa datuje ešte pred obdobie Veľkej Moravy. V roku 1356 sa v archívoch objavila ako usadlosť a osada. Od roku 1774 sa spomína ako súčasť Čemerného a od roku 2006 je oficiálne mestskou časťou. Nielen o jej histórii sa dočítate v publikácii „Lomnica v premenách času“, ktorej autormi sú Pavol Molčan a vranovský rodák Martin Lupčo.

Pavol Molčan začal zbierať prvé materiály na publikáciu pred piatimi rokmi. Keď tento rok v marci oslovil k spolupráci pedagóga a regionálneho historika Martina Lupča, postupne pripravili prepracovanú monografiu. Ich cieľom bolo, po vzore ostatných mestských častí vo Vranove nad Topľou, vydať ucelenú publikáciu, ktorá by čitateľa previedla nielen históriou, ale aj faunou, flórou, náboženskými pomermi, školstvom, kultúrou, nevynímajúc príbehy zaujímavých osobností z Lomnice. Pridanou hodnotou je bohatý obrazový materiál. „Som presvedčený, že nielen domáci čitateľ, ktorý sa tu narodil, vyrastal, prípadne pôsobil alebo tu žije, ale aj iní nájdu v tejto knihe prameň, ako bližšie Lomnicu spoznať. Ja osobne vnímam od detských čias jej spojitosť s ľuďmi môjho rodiska. Tento pocit blízkosti sa umocnil, keď som sa tu priženil, zrástol s Lomnicou a ako dobre presadený strom do živnej pôdy našiel súzvuk s jej obyvateľmi,“ napísal vo svojom príhovore Pavol Molčan.

Bývalý dlhoročný poslanec za túto mestskú časť vníma ako prelomový rok pre Lomničanov 2006, keď aj napriek mnohým úskaliam bol zákonným postupom zavŕšený trojročný proces vytvorenia mestskej časti a samostatného volebného obvodu. Ako dodal, až počnúc týmto krokom sa stala Lomnica oficiálne rovnocennou súčasťou mesta, keď sa vôľa a snaha tunajších ľudí presadzovať a hájiť verejný záujem stali konečne realitou. „Súčasná Lomnica sa teší povesti zaujímavého miesta na bývanie. Vytvorením podmienok v podobe vybudovaných inžinierskych sietí sa upevnilo jej postavenie ako vyhľadávanej lokality na výstavbu rodinných domov. Svedčí o tom aj záujem obyvateľov z iných miest a obcí, ktorí tu prichádzajú a zakladajú si svoje budúce rodinné zázemie,“ pripomenul potenciál Lomnice P. Molčan.

Obidvaja autori veria, že kniha zaujme čestné miesto v každej lomnickej domácnosti, ako zdroj poznania a čerpania vedomostí o tom, ako sa táto mestská časť vyvíjala. „Nádejame sa, že monografia zaznamená pozitívny ohlas a stretne sa s kladným ohlasom nielen medzi rodákmi, ale aj v radoch širšej čitateľskej verejnosti. Veríme, že publikácia poteší a poučí nielen Lomničanov a Vranovčanov, ale i všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o tento čarovný kút Slovenska,“ zdôraznil Martin Lupčo, ktorého Lomničania počas práce na publikácii zaujali spolupatričnosťou, lojalitou a ochotou si navzájom pomáhať.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!