LESY SR vyhlásili výberové konanie na riaditeľov OZ, vrátane Vranova

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

LESY SR, š.p., vyhlásili výberové konanie na pozície riaditeľov všetkých svojich odštepných závodov.  Ide o OZ Šaštín, OZ Smolenice, OZ Levice, OZ Topoľčianky, OZ Prievidza, OZ Trenčín, OZ Považská Bystrica, OZ Žilina, OZ Čadca, OZ Námestovo, OZ Liptovský Hrádok, OZ Beňuš, OZ Čierny Balog, OZ Slovenská Ľupča, OZ Žarnovica, OZ Kriváň, OZ Rimavská Sobota, OZ Revúca, OZ Rožňava, OZ Košice, OZ Prešov, OZ Vranov nad Topľou, OZ Sobrance, OZ lesnej techniky Banská Bystrica, OZ Semenoles Liptovský Hrádok.

Odštepné závody momentálne riadia poverení riaditelia. Poverenie majú prevažne od apríla minulého roka. Prihlášku musia uchádzači doručiť najneskôr do 19.2.2021. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 5.3.2021.

„Verím, že sa nám podarí nájsť vhodných ľudí, ktorí budú viesť OZ správnym smerom. Je potrebné podnik personálne zastabilizovať. Uvedenými kritériami chceme dať možnosť prihlásiť sa čo najväčšiemu počtu zamestnancov,“ uviedol poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tomáš Čuka.

Riaditeľ OZ zodpovedá za všetky činnosti súvisiace so správou zvereného lesného a ostatného majetku v rámci príslušného OZ a to najmä v oblastiach pestovania lesa, ochrany lesa, ťažbovej činnosti, trvalo udržateľného rozvoja lesa a plnenia celospoločenských funkcií lesa v súlade s plánom starostlivosti o les. Zabezpečuje stály styk a úzku spoluprácu s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, udržuje kontakty s kľúčovými klientmi, organizuje a riadi činnosť OZ, vytvára optimálne personálne, organizačné a materiálno-technické predpoklady  pre trvalý rozvoj. Riaditeľ tiež zodpovedá za hospodársky výsledok odštepného závodu.

„Medzi kritériami, ktoré musí uchádzač spĺňať, je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na lesníctvo, minimálne ročná riadiaca prax, a 5 ročné skúsenosti v lesnom hospodárstve alebo v štátnej správe lesného hospodárstva. V prípade, že záujemca sa chce uchádzať o post riaditeľa Odštepného závodu lesnej techniky, môže mať aj technické vzdelanie,“ doplnila hovorkyňa LESY SR, š.p. Marína Debnárová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!