Lesnícke dni vo Vranove nad Topľou prilákali viac ako tri stovky školákov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Štátny podnik LESY SR, OZ Vihorlat, zorganizoval vo Vranove nad Topľou regionálne Lesnícke dni. Zúčastnilo sa na nich viac ako 300 detí zo ZŠ Sídlisko II, ZŠ Bernolákova a Cirkevnej spojenej školy.

Pre deti boli pripravené viaceré aktivity, napríklad ťahanie konára pomedzi drevené kláty pomocou chomúta (tzv. ťažné kone), výroba lesného medailóna, rozpoznávanie zvukov zvierat, výroba záložky do knihy s pečiatkami listov, ale aj pohybové aktivity ako skok do diaľky podľa rôznych druhov zvierat. „Je naším poslaním vzdelávať a viesť deti k pozitívnemu vzťahu k prírode, všetkému živému, zážitkovou formou spoznávať prácu v lese, prácu lesníkov. Našim cieľom je v prvom rade pestovanie zdravého a stabilného lesa a jeho zachovania pre budúce generácie,“ zdôrazňuje poverený riaditeľ OZ Vihorlat Jaroslav Uchaľ.

Deti si zbierali body za absolvovanie jednotlivých stanovíšť. Za každú aktivitu boli deti ocenené jedným písmenkom do tajničky, po splnení aktivít a vylúštení tajničky dostali darčekovú tašku s predmetmi z lesnej pedagogiky. Pripravený bol aj sprievodný program – prierez včelím úľom, kde mali deti možnosť pozorovať prácu včiel, konkrétne včeliu matku, trúdy, robotnice, včelí plod priamo na námestí.

Regionálne Lesnícke dni organizoval štátny podnik LESY SR, OZ Vihorlat v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou a Mestským domom kultúry, pred ktorým sa toto vydarené podujatie konalo. „Z pohľadu mesta oceňujeme, že takouto zábavnou a atraktívnou formou sa podarilo mladým ľuďom predstaviť prírodu a hodnoty, ktoré nám les dáva. Je veľmi dobré, ak už v tomto mladom veku ľudia spoznajú význam prírody a lesa, pretože následne v dospelosti dochádza často k tomu, že od týchto ľudí a od týchto postojov bude závisieť, ako naše lesy budú vyzerať. Je to posolstvo pre ďalšie generácie k tomu, aby Slovensko bolo rovnako krásne ako je teraz, a k tomu výrazne prispievajú najmä naše lesy,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

 


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!