KVAKOVCE: Minister E. Tomáš predstavil ďalšiu pomoc obciam po zemetrasení

  • Obce
  • Dátum: 31.05.2024
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obciam postihnutým zemetrasením v októbri minulého roka sa dostane od štátu ďalšej pomoci. O detailoch informoval v Kvakovciach minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Októbrové zemetrasenie s epicentrom v Ďapalovciach spôsobilo na súkromnom, aj verejnom majetku fatálne škody. Štát pri pomoci s ich odstraňovaním vyhlásil druhé kolo.

Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR jeho minister Erik Tomáš v Kvakovciach informoval, že v rámci humanitárnej pomoci bolo len z jeho rezortu vyplatených v prvom kole 1,7 mil. eur. Nedávno schválila vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Michalovciach ďalší 1 mil. eur, no reagujúc na požiadavky z regiónu bola táto suma, po konzultáciách s Ministerstvom financií SR, navýšená o 400 tis. eur. „Chcem potešiť aj starostov obcí, ktoré tento prírodný živel zasiahol. V rámci druhého kola spúšťame výzvu o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby. Obce tak opäť majú možnosť získať dotáciu v maximálnej výške 15-tisíc eur. Podmienkou však naďalej zostáva, že tieto prostriedky musia použiť na nákup potrebného materiálu pre svojich občanov. K celkovej sume 3,1 milióna eur tak pribudne ešte ďalších približne 500-tisíc eur,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.


Premiér Robert Fico s ministrami Erikom Tomášom a Matúšom Šutaj-Eštokom predstavili prvý balík pomoci pre obce zasiahnuté zemetrasením v novembri minulého roka. FOTO: Imrich Makó.

Samosprávy však budú môcť opäť využívať aj pomoc nezamestnaných z evidencie úradov práce. V prvej fáze ich v obciach pôsobilo 67, pričom vykonávali „len“ pomocné práce. Ich prítomnosť si pochvaľovali viacerí starostovia. V Holčíkovciach poškodilo zemetrasenie popri stovke rodinných domov verejné budovy obecného úradu, kultúrneho domu, zdravotného strediska a materskej školy. Najväčšie škody sa počítali v základnej škole. „Vyučovací proces sme chceli spustiť čím skôr, lebo to malo naviazanosť na rodičov, ktorých sme chceli odbremeniť. Okrem toho, že na odstraňovaní škôd pracovali zamestnanci školy, učitelia a pracovníci úradu, privítali sme aj pomoc štátu, ktorý vytvoril tri pracovné miesta. V tom čase bola potrebná naozaj každá ruka a takáto pomoc nám padla veľmi vhod,“ referoval starosta Holčíkoviec Michal Flešár.

Pozitívne vnímal prínos nezamestnaných i starosta Ďapaloviec Ján Cmar. Na konkrétnom prípade poukázal ako obci pomohli ušetriť reálne peniaze. „Keď sme si nechali urobiť cenovú ponuku na opravu vstupnej haly obecného úradu a kultúrneho domu, vyčíslili nám sumu 19 000 eur. Vďaka trom zamestnancom, ktorí u nás pracovali, sme si to urobili za pár eur, resp. len za náklady na nakúpený materiál,“ reagoval starosta Ďapaloviec Ján Cmar.


Minister Erik Tomáš si pozrel v akcii vychytávku na zavlažovanie v Kvakovciach. FOTO: Imrich Makó.

Na základe tejto skúsenosti sa Ďapalovce pridali k žiadosti na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby tento program predĺžilo. Práve v týchto týždňoch totiž J. Cmar očakáva masívny nástup opráv, pretože domácnostiam sa podarilo nakumulovať finančné zdroje z projektu Obnov dom, dobiehajú poistné udalosti a aj obec prerozdelila finančné dary poukázané na transparentný účet. „Teraz budeme mať k dispozícii štyroch nezamestnaných. Ak príde požiadavka od občanov, veľmi radi im pomôžeme, lebo ľudí nemôžeme nechať bez pomoci. Pomáhať chceme najmä samostatne žijúcim seniorom, ktorým nemá kto pomôcť alebo sociálne slabším rodinám,“ doplnil J. Cmar.

Minister Erik Tomáš oznámil navýšenie počtu nezamestnaných na 92 pre 32 obcí, z toho 54 z nich bude vykonávať pomocné práce a 38 odborné činnosti. Štát preplatí 90% celkovej ceny práce z minimálnej mzdy do výšky 920 eur a 10%-tná spoluúčasť ostáva na samosprávach. „V prvej a druhej fáze sme pre tento projekt vyčlenili spolu 1 mil. eur, čo je ďalší milión navyše. Program predlžujeme do konca roka, ale ak bude ľudská sila naďalej potrebná, sme pripravení v ňom pokračovať,“ prisľúbil E. Tomáš.

Napríklad Kvakovce vytvoria v rámci projektu „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 2“ osem pracovných miest, z toho štyri sú novovytvorené a štyri udržané. Pracovníkov obec opäť využije najmä pri oprave verejných budov a ďalšieho majetku. Ich pracovné zameranie zahŕňa murárske, maliarske a obkladačské práce. Príspevok v celkovej výške 55 242,74 eur pokryje projekt do 31. decembra 2024. „Od 1. decembra sme mali vďaka tomuto projektu zamestnaných šesť ľudí, ktorými sme si veľmi pomohli. Nepatrili sme síce medzi najviac zasiahnuté obce, ale potrebovali sme opraviť obecný úrad, pomáhali sme našim občanom, ako viete utrhla sa nám loď a poupratovať sme potrebovali aj kostolík na Trepci,“ vymenoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.


V Kvakovciach sa zapojili aj do projektu „Právo na prvé zamestnanie“. FOTO: Imrich Makó.

V Kvakovciach využijú tiež nezamestnaných v rámci projektu „Právo na prvé zamestnanie“. Obec získala do 31. mája 2025 tri plné pracovné úväzky s príspevkom 16 517,70 eur. „Toto je konkrétny príklad ako dokáže rezort práce cielene pomôcť. Aj táto obec zamestná troch mladých pracovníkov vo veku 18 až 21 rokov, ktorí budú pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku. Okrem čistoty a poriadku v obci sa ich zapojením v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá zvýši aj turistický potenciál tejto lokality,“ doplnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie u zamestnávateľa. Celková alokovaná výška finančnej pomoci predstavuje spolu 13 mil. eur do konca tohto roka. V rámci projektu už požiadalo 411 oprávnených žiadateľov o príspevok pre 528 nových pracovných miest. O projekt Právo na prvé zamestnanie je už od jeho začiatku záujem a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny postupne uzatvárajú so žiadateľmi dohody. Prínosom projektu je okrem vytvorenia a podpory vôbec prvých pracovných skúseností pre mnohých uchádzačov o zamestnanie, aj pomoc zamestnávateľom, ktorí neraz čelia nedostatku pracovnej sily a zároveň majú priestor na získanie zamestnanca bez pracovných zlozvykov, ktorého si môžu takpovediac pracovne vychovať,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!