KURZ O PRVÝ POĽOVNÝ LÍSTOK

redakcia@vranovske.sk
Autor

Obvodná poľovnícka komora oznamuje širokej verejnosti, že v mesiaci január 2019, otvorí kurz o prvý poľovný lístok. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v kancelárií OPK na Kalinčiakovej 871/6 (v budove Autoškola – Madura), alebo telefonicky: 0908 990 409, 0917 846 857.

Teoretická časť kurzu pozostáva zo 70 vyučujúcich hodín – 7 predmetov: poľovnícka kynológia, strelectvo, poľovnícka zoológia a biológia, poľovnícke plánovanie, poľovnícka osveta, starostlivosť o zver a choroby zveri, právne predpisy). Teoretická časť sa vyučuje počas víkendu (sobota, nedeľa). Súčasťou kurzu je aj teoretická a praktická strelecká príprava a zdravotná príprava. Po absolvovaní teórie sú kandidáti pridelení na praktický výcvik do jednotlivých poľovníckych združení. Ten pozostáva zo 100 hodín, počas ktorých kandidáti prakticky vykonávajú činnosť, pomáhajú pri výstavbe poľovníckych zariadení, prikrmovaní zveri, výcviku poľovníckych psov, zúčastňujú sa brigád a pod. Po roku kandidáti vykonávajú poľovnícke skúšky formou testu.
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!