„Kultúra od kuchni“ v Poľsku

redakcia@vranovske.sk
Autor

V dňoch 20. až 21. 9. 2014 na obyvateľov poľského mesta Rzeszow čakal bohatý kultúrny program s názvom Kultúra od kuchni, ktorý sa uskutočnil v rámci Európskych dní dedičstva. Hlavným organizátorom podujatia sa aj tentoraz stalo mesto Rzeszow. Počas týchto dní sa otvorili dvere 11 mestských inštitúcii ako napr: galérie, múzea, filharmónie, divadla, knižnice alebo miestnej atrakcie Podzemnej turistickej trasy, ktoré mali možnosť bezplatne navštíviť stovky Rzeszowčanov a zvedavých turistov. Na historickom námestí bol pripravený pestrý kultúrny program v ktorom sa predstavili umelci nielen z Poľska, Ukrajiny, Veľkej Británie ale aj našinci z Vranova n. T. Pozvanie na tohtoročnú prehliadku tradičnej kultúry prijal Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. od svojho dlhoročného cezhraničného partnera a spoluorganizátora „Kultúry od kuchni“ Mládežníckeho domu kultúry v Rzeszowe. Spolu s riaditeľom MsDK vo Vranove n. T. Ing. Alfonzom Kobielskym do Poľska odcestovala aj FS Kňahinka a kolektív pracovníkov Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo Vranove n. T. 

FS Kňahinka pod vedením pána Michala Kertisa predstavila na „rynku“ divákom prostredníctvom ľudového tanca a spevu dedičstvo našich predkov. Aj keď im počasie neprialo, dokázali si dievčatá a chlapci z Kňahinky počas päťdesiatich minút programu získať srdcia a obdiv divákov. 
 
Kolektív pracovníkov Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo Vranove n. T. pod vedením riaditeľa Ing. Ľubomíra Tótha otvoril v Rzeszowe výstavu výtvarných prác žiakov odboru propagačná grafika s názvom „Slovensko – minulosť a budúcnosť očami slovenských študentov“, ktorá sa predčasom prezentovala aj v Kanade a Bruseli. Počas kultúrneho programu priamo na námestí pripravila škola aj bezplatnú ochutnávku našich tradičných pokrmov. Rzeszowčania si tak pochutnali na tradičných slovenských jedlách. To, že im chutnalo potvrdzuje aj fakt, že 300 dávok jedla pracovníčky SOŠ A.D. rozdali behom necelej hodiny. Tradičnú poľskú kuchyňu propagovala aj ich partnerská Hospodárska škola z Rzeszowa. 
 
Kultúra od kuchni poskytla účastníkom podujatia bohatú mozaiku vyskladanú z kúskov umenia, hudby, tanca, spevu, histórie ale aj atrakcií či ochutnávok tradičnej kuchyne. Našu výpravu svojou prítomnosťou podporil aj poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Ľubomír Pidany, ktorý neváhal v čase osobného voľna pricestovať do Poľska a tak zažiť výsledok Poľsko – Slovenskej cezhraničnej spolupráce. Všetkým, ktorí naše mesto úspešne reprezentovali ĎAKUJEME. 
 
Silvia Nusová 
kultúrny referent MsDK
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!