Krízový štáb okresu Vranov nad Topľou rokoval o situácií v školách

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vo vranovskom okrese je tento týždeň prerušené prezenčné vzdelávanie na II. stupni základných škôl, vo všetkých stredných školách, vo viacerých materských školách a rovnako na viacerých I. stupňoch ZŠ. O situácii v školských zariadeniach v súvislosti s ochorením COVID-19 rokoval v pondelok, za účasti vedúcich školských úradov, Krízový štáb okresu Vranov nad Topľou.

Na rozdiel od II. stupňa ZŠ a stredných škôl, pristupoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ku každej školskej prevádzke v MŠ a na I. stupni ZŠ individuálne. Hranicou pre rozhodnutie o dištančnom vzdelávaní bola chorobnosť detí vyššia ako 25%.

V tomto prípade si regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová pomohla štatistikou z domovov sociálnych služieb pre seniorov. „Za mesiace október a november sme ani v jednom z týchto zariadení neevidovali ani jeden pozitívny prípad. Tento výsledok jednoznačne poukazuje na to, že počas pandémie je dôležité očkovanie a obmedzenie kontaktov. Keďže deti očkované nie sú, jediným riešením pri takomto vysokom výskyte pozitivity v tejto vekovej kategórii je prerušiť vyučovanie na jeden, dva týždne,“ vysvetlila Ľudmila Rosiarová.

Zákaz sa však netýka prevádzky školských klubov detí a zariadenia školského stravovania. Školské kluby detí môžu byť využívané na dištančné vzdelávanie detí rodičov z kritickej infraštruktúry. „I. stupeň prešiel na dištančné vzdelávanie s tým, že deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre budú mať umožnené dištančné vzdelávanie cez školské kluby,“ doplnila Ľ. Rosiarová.

V okrese Vranov nad Topľou evidovali v rámci tretej vlny vo vekovej kategórii od 5 do 19 rokov viac ako 900 pozitívne testovaných na COVID-19. Pri preverovaní kontaktov sa zároveň potvrdila pozitivita u viac ako 1 100 rodičov. V kategórii dieťa/rodič ide v porovnaní s prvými dvoma vlnami o najvyššie číslo. Na krízovom štábe padla dohoda, že RÚVZ vyhodnotí situáciu najbližšie vo štvrtok. „Takýto stav s deťmi a rodičmi evidujú regionálne úrady verejného zdravotníctva v celom Prešovskom kraji. Keďže obmedzenie pohybu žiakov na nejaký čas bolo nevyhnutné, krízový štáb rozhodnutie RÚVZ plne podporuje,“ reagoval prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

Podporu rozhodnutiu vranovského Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyjadrila aj samospráva. Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu a starosta Kladzian Daniel Lorinc dodal, že jednou z prioritných úloh bude zabezpečiť podmienky vzdelávania pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. „Ako zriaďovateľom nám neostáva nič iné, iba toto rozhodnutie rešpektovať. Súhlasíme však s tým, že v okrese Vranov nad Topľou sú školské zariadenia ohniskom nákazy,“ uviedol Daniel Lorinc.

Napriek nelichotivej situácii ponúkol A. Kobielsky predsa len svetlo na konci tunela. Oprel sa o minulotýždňové rokovanie Krajskej pandemickej komisie, kde dostali prednostovia okresných úradov informáciu, že v severných okresoch Prešovského kraja, kde pandémia začala skôr, začínajú počty pozitívnych prípadov klesať. Podobný trend eviduje aj RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. „Od 15. do 21. novembra sme evidovali 1 052 pozitívne testovaných na COVID-19. Za uplynulý týždeň máme do dnešného rána (pondelok – 29. november, pozn. red.) 780 pozitívne testovaných. Musím však dodať, že laboratória nestíhajú vyšetriť také množstvo testov, v akom počte sú vykonávané, preto predpokladáme, že toto číslo sa ešte zvýši. Napriek tomu tu je náznak poklesu. Dúfame teda, že táto klesajúca tendencia bude pokračovať,“ dodala Ľ. Rosiarová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!