Kostol svätého Štefana bude v centre Vranova pripomínať dubový kríž

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Symbolická prezentácia kostola svätého Štefana, v ktorom sa v roku 1575 vydávala čachtická pani Alžbeta Báthoryová, bude doplnená o ďalšie časti. Mesto Vranov nad Topľou získalo na tento účel z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 10 000 eur. Celkový rozpočet je 15 000 eur.

Ako informuje mesto Vranov nad Topľou na svojom webe, radnica začala s realizáciou projektu Dobudovanie symbolickej prezentácie zaniknutého Kostola svätého Štefana. V rámci neho budú k existujúcej symbolickej prezentácii, ktorá bola osadená počas rekonštrukcie 3. etapy centra mesta, dobudované nové časti, a to apsida a sakristia. Na ich dobudovanie sa využije miestny lomový hrubo opracovaný kameň osadený vo vápenno-cementovom podklade. „Presná poloha dobudovania nových častí prezentácie kostola bola určená na základe vykonaného prieskumu, ktorý počas rekonštrukcie 3. etapy centra mesta urobil Krajský pamiatkový úrad Prešov. Súčasťou dobudovania prezentácie bude aj osadenie dreveného dubového kríža, ktorý bude symbolicky pripomínať, že na danom mieste pôvodne stál katolícky chrám,“ citujeme z webovej stránky mesta Vranov nad Topľou.

Kostol svätého Štefana bol postavený okolo polovice 13. storočia, a to na mieste súčasného mestského parku v dolnej časti námestia. Prvotne bol pravdepodobne zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi, neskôr bolo patrocínium zmenené na svätého Štefana. Až do začiatku 16. storočia to bol jediný kostol vo Vranove. V roku 1559 ho začali využívať kalvíni a v roku 1575 sa tu vydávala neskoršia čachtická pani Alžbeta Báthoryová za Františka Nádašdyho. „Koncom 16. storočia maďarská časť mestského obyvateľstva prijímala evanjelické vyznanie viery a začala si stavať vlastný kostol – terajšiu Baziliku Narodenia Panny Márie. Kostol svätého Štefana ponechali Slovákom, o čom svedčí jeho pomenovanie Templum Schlavonicum. Vranov mal dva kostoly iba necelých 100 rokov, pretože kurucké vojsko Imricha Thökölyho ten slovenský zničilo. Základy Kostola svätého Štefana bolo možné vidieť ešte na začiatku 20. storočia,“ opisuje mesto na svojom webe zaujímavú históriu Kostola sv. Štefana.

FOTO: www.vranov.sk

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!