Kladzany získali cenu ATLAS, opatrenia ocenila aj prezidentka Z. Čaputová

  • Obce
  • Dátum: 10.05.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Kladzany získala za projekt „Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia“ ocenenie v rámci pilotného ročníka iniciatívy Nadácie VÚB, ktorá prvýkrát udeľovala envirocenu ATLAS. Kladzany boli, spolu s Trenčínom a mestskou časťou Petržalka, nominované v kategórii – Najlepší projekt miestnej samosprávy.

Ako uvádza Nadácia VÚB na svojom webe, zmena klímy a ekosystémov predstavujú globálnu výzvu, ktorá sa týka každého jedného z nás. „Cenou ATLAS chceme oceniť dôležitú snahu každého, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty a nevzdal sa tejto neľahkej úlohy, a oceniť takúto snahu grantom, ktorý zabezpečí pokračovanie nádejných environmentálnych projektov na Slovensku,“ vysvetľuje Nadácie VÚB.

Cieľom vodozádržných opatrení je udržiavať vodu v krajine. V Kladzanoch začali protipovodňovými hrádzami v lese a pokračovali vybudovaním dažďových záhrad v blízkosti obecných budov v centre obce. Vďaka tomuto kroku sa podarilo dokonca vytvoriť zaujímavý biotop, kde našiel životný priestor aj najväčší chrobák na Slovensku a zároveň zákonom chránený druh roháč veľký.

Samospráva získala finančné prostriedky na vybudovanie vodozádržných opatrení z programu Obnova dediny a Slovenskej agentúry životného prostredia. Starosta obce Kladzany Daniel Lorinc v tejto súvislosti ocenil aj edukatívny rozmer jedného z podporených grantov, vďaka ktorému spracovali Lokálnu adaptačnú stratégiu na zmenu klímy v obci Kladzany. „Vodozádržné a protipovodňové opatrenia sme začali realizovať v roku 2005. Postupne sme sa snažili urobiť niečo aj v zastavanom území obce, kde sme hrádze budovať nemohli a hlavne sme potrebovali iné opatrenia. Cieľom však stále bolo zadržať vodu v území, nenechať ju odparovať alebo odtiecť do kanalizácie. Dôvodom bolo, že nás trápilo sucho, ktoré sa bude ako problém ukazovať v ďalších rokoch ešte viac. Vďaka dažďovým záhradám dnes vytvárame v blízkosti obecných budov príjemnú mikroklímu, navyše voda je vždy zaujímavým estetickým prvkom,“ uviedol starosta Kladzian Daniel Lorinc.

V roku 2020 navštívila Kladzany aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá počas brífingu zdôraznila, že dopady klimatických zmien v podobe sucha sú zreteľné na území celého Slovenska, čo sa na mnohých miestach premieta do kritického poklesu hladiny spodných vôd. Jedným z následkov bola napr. predposledná zima, ktorá sa do histórie zapísala ako najsuchšia. Práve toto sú, podľa nej, dôvody, pre ktoré je potrebné venovať tejto téme zásadnú pozornosť. Riešením je nezbavovať sa vody, ale zadržiavať ju v území a takýmto spôsobom reštartovať klimatické zmeny v prospech krajiny. „Kladzany sú zaujímavým príkladom nielen fungujúcich vodozádržných opatrení v lese vo vlastníctve obce, ale aj priamo v obci. Na jednej strane sú praktické a funkčné, pretože pomáhajú celkovej klimatickej situácii v danom mieste, no, ako to vidíme v okolí, majú i svoju estetickú hodnotu,“ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V rámci pilotného ročníka iniciatívy Nadácie VÚB bolo nominovaných 177 projektov spomedzi organizácií, obcí, škôl, eko-startupov aj firiem založených na princípoch zelenej ekonomiky. Porota v zložení – europoslanec Martin Hojsík, environmentalista Erik Baláž, odborníčka na cirkulárnu ekonomiku Petra Csefalvayová, greefluencer Michal Sabo a riaditeľ nadácie Ekopolis Peter Medveď ocenila v šiestich kategóriách 21 projektov.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!