Kde sa môžete informovať o zjazdnosti ciest v Prešovskom kraji?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Z dôvodu zhoršenia klimatických podmienok Prešovský samosprávny kraj informuje účastníkov cestnej premávky o zriadení nepretržitej centrálnej dispečersko-spravodajskej služby Správy a údržby PSK pre územie celého kraja.

Na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 222 sa môžu vodiči denne informovať o aktuálnej situácii na cestách, aktuálnej pozícii posypových vozidiel zabezpečujúcich zmierňovanie závad v zjazdnosti cestných komunikácií, príp. môžu nahlasovať akékoľvek problémy na cestách.

Nepretržitá centrálna dispečersko-spravodajská služba bude vykonávať svoju činnosť do 31. marca 2023.

„Zároveň by sme motorizovanej verejnosti radi pripomenuli, že vizuálny stav povrchu vozovky, aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu, či smer a rýchlosť vetra, je vďaka permanentnému monitorovaniu 53 meteorologickými stanicami a kamerami, možné sledovať aj na organizáciou zriadenej internetovej stránke www.zjazdnostpsk.sk,“ informuje Prešovský samosprávny kraj.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!