Kde sa bude vo Vranove testovať? Prinášame zoznam testovacích miest

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou je na celoplošné testovanie antigénovými testami na COVID-19 pripravené. K dispozícii bude sedemnásť odberových testovacích miest. Radnici sa podarilo s Ozbrojenými silami SR dohodnúť aj na testovaní v priemyselnom parku Ferovo.

Ako informoval primátor Ján Ragan, mesto Vranov nad Topľou si svoju časť v rámci zabezpečenia celoplošného testovania splnilo. K dispozícii bude sedemnásť odberových testovacích miest. Kým väčšina bude kopírovať tradičné volebné okrsky, v mestskej časti Čemerné sa bude testovať v troch objektoch. „V Čemernom prebiehajú voľby v jednom objekte, ale testovacie miesta sa nám podarilo rozdeliť do troch budov v materskej škole, základnej škole a komunitnom centre,“ vysvetľoval Ján Ragan.

Vo Vranove nad Topľou sa bude testovať aj v priemyselnom parku Ferovo. Vranovská samospráva ho navrhla kvôli tomu, lebo tento priestor ponúka verejnosti komfort v tom, že testovanie sa bude vykonávať metódou z vozidla. „Prioritne by sme chceli odľahčiť obyvateľov v mestskej časti JUH, ktorí chodili voliť napr. na ZŠ Lúčna, kde boli až štyri volebné okrsky. Predpokladáme však, že o toto odberné miesto bude veľký záujem, preto bude k dispozícii všetkým občanom, ktorí prídu v aute,“ uviedol J. Ragan.

Občania sa môžu slobodne rozhodnúť, v ktorom odberovom testovacom mieste sa nechajú otestovať. J. Ragan však predsa len odporučil, aby pokiaľ im to okolnosti dovolia, využili na testovanie miesta, kde chodia tradične voliť do volebných okrskov. „Platiť by mala zásada, aby občania chodili podľa abecedy. Tí, ktorí sú na jej začiatku, aby išli skôr v ranných hodinách a postupne sa to takto abecedne posúvalo,“ odporučil J. Ragan.

Diskutovanou témou v rámci celoplošného testovania je odpoveď na otázku, či sa podarí zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Vo vranovskom okrese podá, po komunikácii zástupcov samospráv na čele s J. Raganom, pomocnú ruku aj Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou. Generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový potvrdil, že ako najväčšia sieť súkromných nemocníc sa rozhodli vyhovieť prosbe autorít a zapoja sa do víkendového celoplošného testovania obyvateľstva antigénovými testami. „Pôvodná informácia bola, že ak by sa zdravotníci zamestnaní v nemocnici zúčastnili odberov, museli by ostať v niekoľkodňovej karanténe, čo by pre nich znamenalo isté obmedzenie. Oslovili sme teda vedenie nemocnice a riaditeľ Eugen Lešo to komunikoval s vedením spoločnosti. Som rád, že naše pripomienky boli akceptované, lebo nedostatok zdravotníkov by mohol samotné testovanie ohroziť,“ reagoval J. Ragan.

Informácie k plošnému testovaniu

V dňoch 31. 10. 2020 (sobota) a 1. 11. 2020 (nedeľa), od 7:00 h do 21:30 h (s prestávkami, a to od 12:00 h do 12:45 h a od 18:00 h do 18:30 h.), sa uskutoční prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19. Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania.

Mesto Vranov nad Topľou sa snažilo vyčleniť odberné miesta, ktoré mali v zmysle pokynov z Ústredného krízového štábu SR kopírovať volebné okrsky z posledných volieb.

V umiestnení odberných miest oproti volebným okrskom nastali 4 zmeny. V Čemernom sa odberové miesta rozčlenili do 3 objektov, a to na Základnú školu na Kukučínovej ulici, Materskú školu na  Kukučínovej ulici a na Komunitné centrum na Cintorínskej ulici.

Vzhľadom k tomu, že na Základnej škole Lúčna bolo možné vytvoriť len dve odberné miesta (volebné okrsky sú v tomto objekte 4) odporúčame obyvateľom ulíc E. Urxa, Generála Svobodu, Slnečnej, Jarnej, Dlhej, Krátkej, Na Vŕšku, Nemocničnej, Obchodnej, Pod dolami, Podhrunskej a Záhradnej, využiť odberné miesto vytvorené v areáli Priemyselného parku Ferovo. Zlúčené budú aj 2 okrsky na Základnej škole Sídlisko II.

Ostatným obyvateľom mesta Vranov nad Topľou odporúčame, aby využili  to odberné miesto volebný okrsok, ktoré využívajú pri voľbách. Zároveň im odporúčame, aby odberné miesta počas oboch dní navštevovali podľa prvého písmena priezviska, vrátane diakritických znamienok (mäkčeňov a dĺžňov):

A, B, C D, E, F, G H, CH  prestávka I, J, K
07:00 – 09:00 09:00-11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 12:45 12:45 – 15:00

 

L,M,N O,P, R Prestávka S T, U, V, X, Y,  Z
15:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 18:30 18:30 – 20:00 20:00 – 21:30

Zoznam odberných miest:

Volebný obvod č. 1: Základná škola, Lomnická ulica 620 – areál základnej školy

Volebné obvod č. 2: Základná škola Kukučínova ulica 106 – areál základnej školy

Volebný obvod č. 3: Komunitné centrum, Cintorínska 333 – areál komunitného centra

Volebný obvod č. 4: Materská škola, Kukučínova ulica 103 – areál materskej školy

Volebné obvody č. 5 – 6: Základná škola Sídlisko II 1336 – telocvičňa základnej školy

Volebné obvody č. 6 – 7: Základná škola Sídlisko II 1336 – atletický areál

Volebný obvod č. 8: Materská škola Ulica 1. Mája 1227 –  areál materskej školy

Volebný obvod č. 9: Gymnázium Dr. C. Daxnera, Dr. C. Daxnera 88 – vstup do budovy školy

Volebný obvod č. 10: Gymnáziu Dr. C. Daxnera, Dr. C. Daxnera 88 – vstup do budovy školy

Volebný obvod č. 11: Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1. Mája 74 – priestor vstup do budovy

Volebný obvod č. 12: Stredná odborná škola Ulica A. Dubčeka 963 – areál Oázy, vstup z Ul. Janka Kráľa 955, od kozmetického salónu

Volebný obvod č. 13: Základná škola,  Juh 1054 – priestor medzi vchodmi do základnej školy

Volebný obvod č. 14: Základná škola, Bernolákova ulica 1061 – areál základnej školy

Volebný obvod č. 15 -16: Základná škola, Lúčna 827 – pri hlavnom vstupe do základnej školy

Volebný obvod č. 17 -18: Základná škola, Lúčna 827 – na futbalovom ihrisku základnej školy

Volebný obvod č. 19: Cirkevná spojená škola Školská 650 – v dvore Cirkevnej spojenej školy

Odberné miesto Priemyselný park Ferovo, Toplianska ulica – odberné miesto bude určené len pre takzvaný odber z motorového vozidla.

Ako prebehne testovanie?

1. krok

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

2. krok

Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukážete občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu. Po registrácii dostanete pridelené číslo.

3. krok

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

4. krok

Na výsledky počkáte niekoľko minút vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

5. krok

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, po opätovnom predložení občianskeho preukazu Vám vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu. V zatvorenej obálke budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

6. krok

Odchádzate z odberného miesta, prípadne pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

ZDROJ: mesto Vranov nad Topľou

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!