Kauza „stojiská“: Padla obžaloba, aj rozhodnutie o vrátení 429 tis. eur

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Projekt Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou začína gradovať v dvoch rovinách. Prvou je potvrdená korekcia pre vranovskú radnicu vo výške 429 297,63 eur. Druhou je obžaloba šiestich osôb zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu.

Projekt Intenzifikácie separovaného zberu vo Vranove nad Topľou mal pomôcť mestu efektívne a moderne nakladať s komunálnym odpadom. Pre kompetentných sa zmenil na sériu problémov.

Hoci v médiách aktuálne rezonuje obžaloba primátora Jána Ragana, rovnako dôležité je vrátiť sa na začiatok celého procesu a spôsobu, akým sa firma Euro Building mala k samotnej zákazke dostať.

Korekcia 429 tis. eur

Už v roku 2014 Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo mestu Vranov nad Topľou, ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku, žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Dôvodom bolo porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou – stavebná časť“.

Keď sa v marci 2018 rozhodovalo v Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou o tom, či poslanci schvália vzatie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií a dokončenie ďalšej etapy centra mesta, témou bola aj korekcia vo výške pôvodných 286 198,42 eur, ktorú žiadalo MŽP SR. „Generálna riaditeľka Sekcie environmentálnych programov a projektov sa na rokovaní s nami vyjadrila, že podľa jej názoru, ministerstvo v roku 2014 pochybilo a odporučila nám, aby sme podali žalobu. Jej názor totiž je, že táto korekcia nemala byť udelená. Prisľúbila nám, že v prípadnom súdnom spore bude vypovedať v náš prospech,“ tvrdil poslancom primátor Ján Ragan.


Podnikateľ Andrej Šust upozorňoval na firmu Euro Building už v roku 2013 vtedajšieho premiéra Roberta Fica počas jeho návštevy v priemyselnom parku Ferovo pri podpise memoranda so spoločnosťou Grandwood.

Z ministerstva sa proti takejto interpretácii ohradili a sprístupnili pre našu redakciu „krátke písomné zhrnutie z predmetného stretnutia, ktoré bolo pánovi primátorovi mesta Vranov nad Topľou zaslané elektronicky z úrovne generálnej riaditeľky Sekcie environmentálnych programov a projektov“. E-mail bol zaslaný deň pred rokovaním MsZ. Okrem iného sa v ňom uvádza, že ministerstvo vydalo rozhodnutie dokonca o uložení jeden a pol násobku sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie poskytnutého príspevku.

Od roku 2018 sme envirorezort viackrát kontaktovali s otázkou, či padol definitívny verdikt a vranovská radnica (ne)bude musieť korekciu uhradiť.

V januári 2020 nám vtedajší hovorca Tomáš Ferenčák napísal, že MŽP SR uložilo rozhodnutím 21. mája 2019 účastníkovi konania – mestu Vranov nad Topľou povinnosť vrátiť jeden a pol násobok sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky. Začiatkom júna 2020 sme dostali odpoveď, že mesto podalo rozklad a v tom čase nebolo v danej veci rozhodnuté. Ako dodali z tlačového odboru, keďže doterajší ministri rozhodnutie neprijali, prešla táto povinnosť na šéfa rezortu Jána Budaja.

Mesto sa bude kvôli korekcii súdiť

V súvislosti s obžalobou Jána Ragana a ďalších osôb sme sa opäť zaujímali o to, či v prípade korekcie padlo rozhodnutie. „Minister životného prostredia Slovenskej republiky, ako odvolací orgán, rozhodnutím zamietol rozklad mesta Vranov nad Topľou a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o uložení povinnosti vrátiť finančné prostriedky vo výške 429 297, 63 eur,“ informoval Michal Cákoci z tlačového odboru Ministerstva životného prostredia SR.

Rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobudlo právoplatnosť 27. októbra 2020. Finančná oprava bola stanovená vo výške 25% z hodnoty zákazky.  „Výsledná suma pozostáva z 256 072,27 eur (zdroje EÚ), z 30 126,15 eur (zdroj štátny rozpočet), ktoré spolu predstavujú 25% z čerpaných prostriedkov verejného obstarávania a z prislúchajúceho 0,5 násobku 143 099,21 eur,“ vysvetľoval M. Cákoci.

Mesto Vranov nad Topľou zatiaľ korekciu neuhradilo. „Mesto Vranov nad Topľou vo veci udelenia korekcie využije ďalšie možnosti obrany, ktoré umožňuje slovenský právny poriadok a podá proti právoplatnému rozhodnutiu tzv. správnu žalobu na súd. V rámci správnej žaloby súd preskúma zákonnosť rozhodnutia MŽP SR,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.


A. Šust tvrdí, že mesto Vranov nad Topľou užíva stojiská neoprávnene, preto ich v roku 2015 uzamkol.

Obžaloba na 6 osôb

Sporné je však aj ukončenie stavebnej časti týkajúcej sa výstavby stojísk. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta totiž podal 5. októbra 2020 obžalobu na Špecializovaný trestný súd pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ a subvenčný podvod. Obžaloba bola podaná na šesť osôb – primátora Vranova Jána Ragana, dve zamestnankyne mesta, konateľa Euro Buildingu Miloša Stopku a dvoch ďalších obvinených (stavebný dozor).

Vranovské stojiská mali byť, podľa zmluvnej podmienky, postavené a odovzdané k 31. augustu 2012. Mesto Vranov nad Topľou deklarovalo splnenie tohto termínu už v júli 2012. Na prvý pohľad nič, čo by malo vzbudiť pozornosť.

Stojiská mala postaviť spoločnosť Euro Building, ktorá však preniesla zodpovednosť na viacerých subdodávateľov. Jedným z nich bol aj Andrej Šust a jeho firma Cedent plus. Keďže za svoju prácu nedostal zapletených takmer 440 tis. eur (napriek tomu, že radnica všetky svoje záväzky voči Euro Buildingu uhrádzala), začal na tento prípad postupne upozorňovať. V tejto súvislosti, ako stavebník, upozornil aj na to, že stojiská nemohli stáť júlovom termíne, pretože dokončené mali byť až začiatkom roka 2013, čím malo byť Ministerstvo životného prostredia SR uvedené do omylu, pretože práve na základe týchto podkladov refundovalo náklady spojené s výstavbou. Obžaloba bola podaná pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ a subvenčný podvod podstate na tom skutkovom základe, že v roku 2012 mesto Vranov nad Topľou deklarovalo skončenie výstavby viac ako 100 stojísk (stavieb na umiestnenie kontajnerov) v termíne do tretej štvrtiny roka 2012, ktorý mesto muselo v zmysle zmluvy s Ministerstvom životného prostredia SR pevne dodržať, inak by finančné zdroje z EÚ nezískalo, hoci v skutočnosti tieto stojiská boli skončené až začiatkom roka 2013, čím takto podvodne, deklarujúc nepravdivé skutočnosti za súčinnosti konateľa spoločnosti Euro Building, vylákalo, v zastúpení primátorom, spolu od poškodeného ministerstva viac ako 3 mil. eur,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Prokurátor Ján Šanta má v prípade dodržania zmluvného termínu výstavby stojísk jasno. „Všetci zainteresovaní, počnúc robotníkmi, na tomto projekte a končiac manažérmi a konateľmi subdodávateľov jednotne, v počte niekoľkých desiatok, tvrdia, že tieto práce neboli dokončené v podvodne deklarovanom termíne. Tým pádom kategoricky a jednoznačne mesto Vranov nad Topľou nemalo nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku,“ uviedol pre televíziu JOJ Ján Šanta.


Obžalobu podal prokurátor Ján Šanta, ktorý kandiduje na generálneho prokurátora a v minulosti dozoroval prípady Jozefa Majského, Pavla Ruska a Mariána Kočnera.

Primátor sa bráni 

Primátor Ján Ragan už po vznesení obvinenia v roku 2017 tvrdil, že termín výstavby dodržaný bol. Sporné podľa neho malo byť len dokončenie drobných stavebných prác. „Všetky dohodnuté aktivity boli zrealizované, vyšetrovateľ akurát spochybňuje termín ukončenia stavebných prác. Podľa nás tento termín dodržaný bol, pričom po uvedenom termíne sa odstraňovali iba určité nedostatky a vady. Z tohto dôvodu si myslíme, že voči mestu nebude uplatňovaná sankcia. Dôležité je povedať, že stavebná časť bola zrealizovaná tak, ako to bolo uvedené v zmluve a tiež všetky finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade so zmluvou. Ani vyšetrovateľ neskonštatoval, že by čo i len cent bol použitý v rozpore so zmluvou,“ reagoval ešte v roku 2017 Ján RaganV minulosti nám z Euro Buildingu odpísali, že so spoločnosťou Cedent plus nemajú žiadny zmluvný vzťah, preto voči nej ani žiadne záväzky neevidujú. Právny zástupca M. Stopku pre Denník N uviedol, že jeho klient sa k tomuto prípadu vyjadrovať nebude.

Euro Building spomínal aj premiér

Hoci sa prípad ťahal niekoľko rokov, nakoniec predsa len skončí pred Špecializovaným trestným súdom. Podľa Denníka N obsahuje obžaloba aj ďalšie zdokumentované prípady Euro Buildingu s podobnou schémou, ako v prípade stojísk vo Vranove nad Topľou. Koniec koncov v súvislosti s touto spoločnosťou sme informovali ešte pri rekonštrukcii vranovského Zariadenia pre seniorov v roku 2012, kedy sa stavebné práce taktiež nezaobišli bez komplikácií. Mimochodom Denník N poukázal aj na to, že pred dvoma rokmi vyhral s Euro Buildingom súdny spor kvôli sérii článkov o tom, že táto firma neplatila svojim subdodávateľom toľko, koľko mala. Túto spoločnosť si vzal dokonca na paškál začiatkom októbra premiér Igor Matovič, keď vláda predstavovala ideu, aby súčasťou verejného obstarávania boli tiež referencie na zhotoviteľov. „To znamená, ak niekto vyhrá zákazku, nejaká firma Euro-buil… a tak ďalej, ktorú celé Slovensko pozná a bude mať prvý verejný obstarávateľ s ňou veľmi zlú skúsenosť, dá veľmi nízke hodnotenie, možno v 10 kritériách. Druhý verejný obstarávateľ veľmi nízke hodnotenie, tretí nízke a už si ani len nepípne táto firma. Jednoducho nemôže tu niekto systematicky fungovať desať rokov a podvedie jednu obec, druhú obec, tretiu obec, a nič sa nedeje a zákon je na ňu veľmi krátky,“ citoval Denník N premiéra Igora Matoviča.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!