Karpatské centrum cezhraničnej kultúry si kladie za cieľ poskytnúť informačný komfort

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Riaditeľ MsDK A. Kobielsky: Postavenie Vranova sa v karpatskom regióne ešte viac posilní

Cestovný ruch a turizmus patria ku kľúčovým hybným silám každej ekonomiky. Pri naštartovaní a udržaní ich rozvoja hrá jednu z kľúčových úloh komfortný prístup k informáciám. Naplnenie tohto zámeru si kladie za cieľ Karpatské centrum cezhraničnej kultúry. Iniciátorom jeho zriadenia je riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

Magnet pre turistov

Inšpiráciou pre Alfonza Kobielskeho sú 6-ročné skúsenosti nadobudnuté počas spolupráce s poľskými partnermi, ktorí strategicky kladú dôraz na rozvoj karpatského regiónu s akcentom na Podkarpatské vojvodstvo a Prešovský kraj. Dynamickým spôsobom sa snažia ťažiť z potenciálu, akí majú k dispozícií, k čomu budujú adekvátnu infraštruktúru, vrátane koncepcie atraktívnych turistických programov a produktov. Nositeľom tejto iniciatívy je viceminister pre turistiku v Poľsku Davida Lasek a významne ju podporuje maršal sejmu (predseda parlamentu) Marek Kuchczinsky. Alfou a omegou naštartovania cestovného ruchu je ponuka pre turistov. Šancou pre Vranov je projekt rekonštrukcie vodného hradu, kde sa v roku 1 575 vydávala Alžbeta Bátoryová a za zaujímavú výzvu môžeme považovať málo známy fakt, že v stredoveku patrilo mesto a okolie medzi významné vinárske oblasti. V napojení na Domašu a Slanské vrchy s jedinečnými opálovými baňami sa začína otvárať priestor pre kreovanie zaujímavej destinácie. „Veľmi živo si viem prestaviť, že turisti navštívia vodný hrad, kde bude pripravený kultúrny program s dobovou gastronómiou. Z Vranova sa za zážitkovou turistikou presunú do Slanských vrchov a odtiaľ ich kroky budú viesť napr. na ochutnávku vína do Slovenského Nového Mesta. Povedal som to možno zjednodušene, ale zámerom je pozvať a udržať turistov, vďaka čomu vzniknú v službách nové pracovné miesta a rozvoj regiónu sa posunie na novú úroveň,“ vysvetľoval riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Multimediálne centrum

Súčasťou tohto konceptu má byť ako organizačná zložka Mestského domu kultúry aj Karpatské centrum cezhraničnej spolupráce. Podnetom k jeho zriadeniu sa stala myšlienka vytvoriť na jednom mieste inštitúciu, ktorá by kreovala a koordinovala mediálny priestor s koncentráciou všetkých relevantných a užitočných informácií prostredníctvom oficiálneho internetového portálu a televízneho kanálu. Cieľovou skupinou by bolo predovšetkým slovensko-poľské publikum, no záber bude podstatne širší. „Na jednej strane by sme plnili funkciu mestskej televízie a zároveň sa bavíme so zástupcami súkromných televízií z Poľska a Slovenska o tom, že nám budú zasielať svoje príspevky, aby sme na jednom mieste sústredili informácie o kultúre, biznise, turistických destináciách, voľných pracovných miestach, či situácii na cestách. Okrem toho bude napr. vytvorená sekcia, kde budú môcť svoje vizitky s kontaktmi zverejňovať rôzne folklórne súbory, kapely, či iné umelecké telesá a inštitúcie,“ uviedol A. Kobielsky.

Hodnota pre Vranov

Rozpočet na zriadenie centra je 620 tis. eur, ktoré by mali byť preinvestované do roku 2020. V regionálnom príspevku v rámci Akčného plánu je pre tento účel vyčlenená suma 100 tis. eur. Projekt ráta s vytvorením desiatich pracovných miest. „Tým, že je centrum zaradené v Akčnom pláne, proces jeho budovania je nezvratný. Pre Vranov z toho plynú viaceré významné benefity, pretože naše postavenie v karpatskom regióne sa ešte viac posilní, s čím súvisia ďalšie zaujímavé možnosti, ktoré chceme rozvíjať. Čaká nás veľa zmysluplnej práce, o ktorej som presvedčený, že do roku 2020 určite prinesie svoje ovocie,“ zdôraznil A. Kobielsky.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!