Jubilujúca Hornozemplínska knižnica by mohla inšpirovať aj Ďura a Djura z rádia Expres

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou oslavuje tento rok 95 rokov. V štvrtok jej prišla zablahoželať viac ako stovka hostí, čitateľov a žiakov vranovských základných škôl.

Hoci sa funkcia verejných knižníc nemení a na prvom mieste stále ostáva požičiavanie kníh s cieľom budovať v spoločnosti pozitívny vzťah k čítaniu, zoznam aktivít je dnes oveľa širší, vďaka čomu sa stávajú miestom, kde nachádzajú priestor pre sebarealizáciu rôzne miestne komunity. Takýmto moderným obrazom sa môže pochváliť aj Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, kde sa prvá zmienka o čitárni datuje už do roku 1894. „Ročne organizujeme viac ako 400 podujatí pre rôzne vekové kategórie, lebo chceme, aby knižnica bola nielen vzdelávacou, ale aj kultúrnou inštitúciou, do ktorej budú prichádzať ľudia za čitateľským zážitkom, vedomosťami a zároveň aby tu našli pokoj a vzácny čas, ktorý každý tak ťažko hľadá,“ uviedla riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Emília Antolíková.

Aktivity a nezastupiteľná pozícia Hornozemplínskej knižnice v regióne neušla pozornosti ani zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju, preto jej pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc udelil predseda Peter Chudík pamätný list za rozvoj a propagáciu čítania, dlhoročný, angažovaný a profesionálny prístup pri zabezpečovaní knižnično-informačných služieb obyvateľom, úspešnú metodickú činnosť a kreatívne komunitné aktivity, ktoré obohacujú život v meste Vranov nad Topľou. „Pred pár týždňami som v rádiu Expres počúvala Rannú šou. Moderátori Ďuro a Djuro si vzali na paškál jednu knižnicu, kde stretli sivovlasé tety, ktoré na nich pozerali ponad okuliare a celú atmosféru opísali ako dosť pochmúrnu. Zaujalo ma to kvôli tomu, lebo viem, že knižnice dnes už takto nevyzerajú. Dopriala by som im teda, aby zašli minimálne do Vranova a presvedčili sa, ako to má v správnej v knižnici vyzerať,“ zložila kompliment s úsmevom vedúca odboru kultúry PSK Veronika Fitzeková. Ako pripomenula, Hornozemplínska knižnica vo Vranove je najstaršou a zároveň plochou najmenšou v Prešovskom kraji. Z toho dôvodu samosprávny kraj prišiel pred časom so zámerom presťahovať ju do Hornozemplínskeho osvetového strediska, kde sa uvoľnili priestory po Vlastivednom múzeu. Týmto krokom chcú kompetentní docieliť skvalitnenie služieb a dopriať čitateľom ešte väčší komfort. „Nejdeme presťahovať regály, ale kompletne zrekonštruovať budovu, aby spĺňala kritéria pre modernú knižnicu 21. storočia. Sme však na začiatku dlhého procesu, ale to nič nemení na tom, že našim cieľom je, aby knižnica bola dostupná pre každého, aby v nej bolo dostatok miesta pre všetky aktivity a aby každý, kto ju navštívi, sa v nej cítil príjemne,“ vysvetľovala V. Fitzeková.
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!