Ján Ragan: MŠ Kukučínova bude modernou budovou tretieho tisícročia

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

„Materská škola Kukučínova bude spĺňať všetky parametre pre modernú budovu tretieho tisícročia,“ uviedol počas kontrolného dňa primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. V priebehu minulého a tohto roka preinvestovala samospráva, ako zriaďovateľ MŠ, do jej rekonštrukcie a modernizácie sumu na úrovni 1 mil. eur.

Havarijný stav Materskej školy Kukučínova v mestskej časti Čemerné zarezonoval mediálne najmä v roku 2016, kedy na dieťa počas popoludňajšieho spánku spadla omietka. Mesto Vranov nad Topľou vtedy zrealizovalo z vlastných finančných prostriedkov najnevyhnutnejšie opravy, aby sa podobná situácia neopakovala. Rekonštrukciou postupne prešlo viacero tried, aj sociálne zariadenia.

V minulom roku investovala radnica z externých zdrojov 400 000 eur a rekonštrukcia za ďalších 500 000 eur prebieha práve v týchto dňoch. Mestu Vranov nad Topľou sa podarilo získať opäť 400 000 eur z Envirofondu a 100 000 eur poskytlo z vlastného rozpočtu.

V rámci projektu na zvýšenie energetickej hospodárnosti budú zateplené všetky pavilóny, vrátane strechy. Taktiež sa vymenia okná, dvere a pribudnú moderné systémy ako rekuperácia, či fotovoltaika. Vykurovanie bude zabezpečené prostredníctvom tepelných čerpadiel. „Energetika je veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou, preto sa aj my snažíme investovať do moderných technológií. Dnes sme zároveň svedkami toho, ako ceny plynu a elektrickej energie rastú, a budú rásť stále vyššie. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme využívali alternatívne zdroje, ktoré prispejú k efektívnejšej energetickej hospodárnosti a úspore finančných prostriedkov,“ vysvetľoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Aktuálne je kompletne zrekonštruovaný pavilón A. Rozostavanosť ostatných pavilónov B, C a D je na 75%. Termín dokončenia diela je do 30. júna 2022. „Termín bude dodržaný,“ dodal s úsmevom za zhotoviteľa CONSTRUCTOR-EU, s.r.o. stavbyvedúci Jaroslav Zubko.

Rozsah rekonštrukčných prác vyzdvihla aj riaditeľka MŠ Kukučínova Melánia Kostovčíková. Keďže všetky stavebné úpravy prebiehali za plnej prevádzky materskej školy, ocenila komunikáciu a spoluprácu so zhotoviteľskou firmou. „Predovšetkým počas zimných mesiacov sme mali veľké úniky tepla. Navyše sme teplo odoberali zo základnej školy a keďže teraz budeme mať vlastné vykurovanie, teším sa, že aj vďaka zatepleniu už tieto problémy mať nebudeme,“ reagovala riaditeľka MŠ Kukučínova Melánia Kostovčíková.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!