J. Mikas o zatváraní škôl: Tieto rozhodnutia sa nerobia „len tak od boku“

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hlavný hygienik Ján Mikas stojí za rozhodnutiami regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré svojim rozhodnutím prerušili prezenčné vyučovanie v materských, základných a stredných školách.

V situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a keď u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu, vníma Ján Mikas prechod na dištančnú formu vzdelávania ako veľmi dôležitý nástroj. Na tomto sa, podľa neho, zhodujú epidemiológovia i ďalší odborníci v medicíne aj verejnom zdravotníctve – vrátane odborného konzília.

Ján Mikas pripomína, že pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde „nie je problém s nákazou“. „Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva. Radi by sme mali k dispozícii riešenia, ktoré by nikoho neboleli. Také však v prípade covidu zatiaľ neexistujú,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

Ako ďalej dodal, snahe ministra školstva udržať prezenčné vzdelávanie na Slovensku čo najdlhšie rozumie, pričom doplnil, že aj na Úrade verejného zdravotníctva SR si uvedomujú dôležitosť prezenčnej formy vzdelávania a následkov, ktoré takéto rozhodnutie môže pre tisíce rodičov a detí znamenať. „Deti priamo neplnia covidové lôžka v nemocnici, avšak, bohužiaľ, zohrávajú významnú úlohu v mechanizme prenosu tohto ochorenia na členov spoločnej domácnosti, ktorí ho následne môžu zanášať ďalej. Pri viac ako 3400 hospitalizovaných pacientoch preto musíme využiť každý dostupný a efektívny mechanizmus, aby sme šírenie ochorenia spomalili. A to okamžite,“ reagoval J. Mikas.

Zároveň pripomenul, že regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch, vnímajú závažnosť svojich rozhodnutí s plnou mierou zodpovednosti. „Nerobia to „len tak od boku“. Ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva a tieto kroky prijímajú v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami, inými rezortmi či inštitúciami,“ vysvetlil J. Mikas.

Hlavný hygienik SR v tejto súvislosti zdôraznil, že epidemiologická situácia sa nedá posúdiť na základe jedného faktoru a nedá sa zhrnúť do jedného čísla. Pri svojich rozhodnutiach sledujú epidemiológovia dynamiku ochorenia v populácii, veľkosť a rozsah ohnísk nákazy, lokality, odkiaľ deti dochádzajú. Rovnako preplnenosť nemocníc, incidenciu, počet hospitalizácií detí a podiel nakazených podľa vekových štruktúr. Do úvahy taktiež berú vek a riziko exponovaných učiteľov, mieru zaočkovanosti na školách ako aj v regióne a mnoho ďalších faktorov. „Situácia je zlá. Najskôr sa z nej dostaneme vtedy, ak budeme počúvať odborníkov a rešpektovať ich rozhodnutia namiesto toho, aby sme ich spochybňovali. Akékoľvek spochybňovanie odborných názorov a rozhodnutí jednotlivých RÚVZ naprieč politickým spektrom len znižuje vážnosť a autoritu orgánov verejného zdravotníctva v očiach verejnosti a v konečnom dôsledku znižuje aj účinnosť a rešpektovanie opatrení,“ napísal vo svojej reakcii J. Mikas.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!