J. Baran sa stal predsedom a P. Kocák podpredsedom komisií pri Z PSK

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja bude pôsobiť desať odborných komisií. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie. Na posúdenie odborných otázok si môžu prizývať odborníkov z praxe.

Z poslancov za okrese Vranov nad Topľou sa stal Jozef Baran predsedom Komisie sociálnych vecí a rodiny, v ktorej bude pôsobiť aj Jozef Berta.

Funkciu podpredsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu bude zastávať Peter Kocák. Členom tejto komisie je aj Ján Ragan, ktorý bude zároveň pôsobiť v Mandátovej komisii.

Jaroslav Makatúra bude členom Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a Alfonz Kobielsky Komisie kultúry a národnostných menšín.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!