ZEOCEM, a.s. Bystré prijme do TPP elektroúdržbára

  • Dátum: 17.12.2020

ZEOCEM,  a.s. Bystré

prijme do trvalého pracovného pomeru s okamžitým nástupom zamestnanca na pozíciu:

* elektroúdržbár

– požadujeme odbornú spôsobilosť § 23 bez obmedzenia napätia

Svoje žiadosti zasielajte na adresu spoločnosti:

ZEOCEM, a.s., 094 34 Bystré 282, resp. na e-mail: pavliscak@zeocem.sk

Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 574 158

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!