Voľná pracovná pozícia ÚČTOVNÍK v CSS Ametyst Tovarné

 • Auto
 • Dátum: 19.07.2022

Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom oznamuje voľnú pracovnú pozíciu – ÚČTOVNÍK.

Pracovný pomer je na určitú dobu – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, min. 36 mesiacov.

 Náplň práce

 • Samostatná práca na úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky
 • Vedenie podvojného účtovníctva a rozpočet  – inf.systém SPIN.
 • Riadny zápis a včasné zaúčtovanie došlých faktúr.
 • Riadne evidovanie zverených účtovných dokladov, účtovanie bankových výpisov.
 • Archivácia dokladov.
 • Verejné obstarávanie a jeho dokumentácia

 Vzdelanie

 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

 Zameranie, odbor vzdelania:

 • Účtovníctvo
 • Ekonomické vzdelanie

 Požadované znalosti

Počítačové znalosti – používateľ:

 • WORD, EXEL – pokročilý

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Samostatnosť
 • Dôslednosť, precíznosť
 • Flexibilita
 • Dochvíľnosť

Jazykové znalosti:

 • nevyžadujeme

Vodičský preukaz:

 • nevyžadujeme

Priemerný plat

v zmysle platných právnych predpisov pri prac. miestach vo verejnom záujme / zákon č. 553/2003 Z.z.  v platnom znení, platová trieda 4 až 5  (tabuľkové rozpätie od 661,50 € po 855,50 €) plus možné osobné hodnotenie

Benefity

Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, práca v dobrom kolektíve, aktivity v rámci čerpania SF – športový deň, dvojdenné relaxačné pobyty, možné vstupenky na kultúrne podujatia a pod.

Žiadosti o danú pracovnú pozíciu zasielajte poštou na adresu:

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117 alebo e-mailom na adresu:

ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk do 20.8.2022. 

Nezabudnite uviesť Vaše číslo telefónu, resp. e-mailový kontakt.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!