Voľná pracovná pozícia OPATROVATEĽ v CSS Ametyst Tovarné

 • Auto
 • Dátum: 21.07.2022

Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom oznamuje voľnú pracovnú pozíciu – OPATROVATEĽ (sociálna starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb).

Pracovný pomer je na určitú dobu – počet mesiacov: min. 6, zastupovanie počas dlhodobej PN

Náplň práce

 • Poskytovanie nepretržitej starostlivosti klientom zariadenia.
 • Napomáhanie pri uspokojovaní ich základných životných potrieb.
 • Servírovanie stravy a nápojov, kŕmenie klientov.
 • Pomoc pri obliekaní/vyzliekaní a vykonávaní osobnej hygieny.
 • Aktivizácia klientov s prihliadnutím na ich osobné záujmy.
 • Sprevádzanie klientov k lekárovi, počas prechádzok, návštev úradov a pod.

 Vzdelanie

 • akreditovaný kurz opatrovania min 220 hod., najčastejšie organizovaný Červeným krížom alebo inou vzdelávacou organizáciou

Zameranie, odbor vzdelania:

 • Opatrovateľ/ka
 • Ošetrovateľstvo

 Požadované znalosti

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Nevyžaduje sa

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Empatia
 • Trpezlivosť
 • Altruizmus
 • Komunikatívnosť
 • Fyzická zdatnosť
 • Manuálna zručnosť

      Jazykové znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

 • Nevyžaduje sa

 Priemerný plat

v zmysle platných právnych predpisov (pri štátnozamestnaneckých pracovných miestach a pracovných miestach vo verejnom záujme) / zákon č.553/2003 Z.z. v platnom znení, platová trieda 2 (tabuľkové rozpätie od 602,00 € do 707,50 €) plus možné osobné hodnotenie, príplatky za zmennosť a za nočné zmeny, soboty, nedele a sviatky.

Benefity

Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, práca v dobrom kolektíve, aktivity v rámci čerpania SF – športový deň, dvojdenné relaxačné pobyty, možné vstupenky na kultúrne podujatia a pod.

Žiadosti o danú pracovnú pozíciu zasielajte poštou na adresu:

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117 alebo e-mailom na adresu ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk do 20.8.2022. 

 Nezabudnite uviesť Vaše číslo telefónu, resp. e-mailový kontakt.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!