Pracovná ponuka na pozíciu kuchár/ka v školskej jedálni v N. Hrušove

  • Dátum: 22.07.2021

Obec Nižný Hrušov dáva do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciu kuchár/kuchárka v ŠJ

Pracovná ponuka: kuchár/ka v ŠJ

Miesto práce: ŠJ pri MŠ Nižný Hrušov

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva – úväzok 100% – doba určitá /s výhľadom na dobu neurčitú/

Termín nástupu : od 1.8.2021

Mzda (brutto) pri nástupe: 750,- € (predpoklad zvýšenia po zapracovaní)

Požiadavky na zamestnanca:

Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár/kuchárka – pracovné skúsenosti výhodou alebo

Stredné odborné vzdelanie s odbornou praxou kuchár/kuchárka – minimálne 2 roky

Flexibilita

Zdravotný preukaz

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis zašlite najneskôr do 22.07.2021:

– poštou alebo osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ na adresu:

Obecný úrad Nižný Hrušov

Nám. J. Pavla II., č. 520

094 22 Nižný Hrušov

– mailom na adresu: obec@niznyhrusov.sk,  marta.zolnova@niznyhrusov.sk

Kontakt: 0911 309 102, 0905 945 299, 057/4493260

FOTO: pixabay.com

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!