Ponuka na pracovné miesto výrobno-technický manažér v LYKOTEX Slovakia

  • Auto
  • Dátum: 06.09.2021

LYKOTEX Slovakia, s. r. o., 094 35  Hlinné 271

(výrobca netkaných textílií)

ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu: Výrobno-technický manažér

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na adresu: info@lykotex.sk

najneskôr do 17.09. 2021, tel.: +421 57 44 96 410

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!