vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Blog podnikateľa Adnreja Šusta: Zamýšľam sa...

Blog podnikateľa Adnreja Šusta: Zamýšľam sa...

Držím v ruke Rozhodnutie č. 8 077 /za vývoz komunálneho odpadu/ podpísané samotným pánom primátorom, zhlboka dýcham a tuho sa zamýšľam...
Rozhodnutie, aké dostala v týchto dňoch každá domácnosť v našom meste. Koľko domácností si poslušne splní svoju povinnosť a na základe rozhodnutia zaplatí. Koľko domácností asi nezaplatí a čo sa im vlastne stane. Čo sa asi stane ak ja, moja rodina nezaplatíme? Pýtam sa to sám seba už 6. rok a stále zaplatím, je to moja povinnosť, využívam službu – zaplatím.
Zaplatím za vývoz komunálneho odpadu, ktorý je už skoro 6 rokov uskladňovaný v mojich stojiskách.
Ale predsa, čo sa mi stane, ak nezaplatím ? Asi budem musieť vysvetľovať najprv manželke, keď uvidí, že je to neuhradené, potom synom prečo sme na zozname neplatičov, asi aj celej blízkej rodine sa o tom zmienim, nech to vedia odo mňa ...
Vysvetlím, ale nepomôže mi to, pozdĺžnosť mi zostane, nebude zabudnutá, nebude nižšia, práve naopak... úrok z omeškania, penále, exekúcia a tak ďalej, suma porastie závratnou rýchlosťou...
Zamýšľam sa, kto vymyslel pravidlá, kto určil ako ich dozorovať, kto nastavil systém kontroly a kto je za to zodpovedný, keď niečo nefunguje, ako má?
Obyčajný človek nezaplatí a stáva sa zrazu súčasťou veľkého problému... Vysvetľuje, argumentuje, nepomôže nič... Pestrá paleta kontrolných orgánov si ho podá, kým nedosiahne svoje.. Má to rýchly priebeh a zjednaná náprava uživí aj všetkých zainteresovaných.
V opačnom garde však, už nie je paleta orgánov taká pestrá, niet urýchleného konania, nepomáha ani nahlas kričať, ani prosiť, domáhať sa slušnou cestou svojho práva je doslova nekonečný príbeh. Viem to, domáham sa toho svojho skoro 6 rokov.
Kauza smetiaky už obletela celé Slovensko naprieč celým politickým spektrom, média pravidelne prinášanú informácie o Intenzifikácii separovaného zberu vo Vranove nad Topľou, na základe toho sa zo mňa postupne stáva presne nešpecifikovaný nepriateľ mesta.
Skúste sa prosím zamyslieť spolu so mnou...
Som to ozaj ja, kto je zodpovedný za to, že pri domáhaní sa svojho práva na zaplatenie zhotoveného diela vyšli na povrch veci, ktoré viedli k vzneseniu obvinení a začatiu trestných stíhaní zodpovedných ?
Som ja ten, kto má niesť zodpovednosť za nezodpovedné konanie vedenia mesta pri zistených nedostatkoch a pochybeniach?
Som ja ten, kto má niesť zodpovednosť za pochybenie pri verejnom obstarávaní ? Mesto argumentuje externou zmluvou na zabezpečenie VO, prečo teda pochybenie, finančné náklady na vyvrátenie tohto pochybenia za právne služby neznáša táto zazmluvnená spoločnosť, ale samotné mesto? Prečo mám klásť túto otázku ja a nie množstvo poslancov, ktorí v mestskom zastupiteľstve sedia za nás, za občanov mesta Vranov ?
Som ja ten, kto je zodpovedný za to, že vzniknutá situácia si vyžiadala finančnú analýzu mesta a tá bola zavádzajúca a neúplná?
Som ja ten, kto je zodpovedný za to, že mestu hrozí vrátenie peňazí získaných na projekt Intenzifikácia separovaného zberu, ozaj som to ja? Nemal by to byť ten, čo bol do projektu zainteresovaný a bolo to jeho náplňou práce, za ktorú poberal mzdu? A nebolo ich málo..
Kto bude zodpovedný za množstvo chýb pri implementácií projektu? Ako to, že sa nevyvádzajú dôsledky z týchto pochybení? Jedná sa predsa o nemalé finančné prostriedky, ktoré odchádzajú z rozpočtu mesta na základe pochybení v pridelenej práci. Dieťa sa nepripraví na vyučovanie, nesplní si povinnosť, dostane zlú známku.. Šička neplní normu, nedostane zaplatené.. Vodič autobusu prekročí rýchlosť, dostane pokutu.. Manažér v súkromnej spoločnosti pokazí obchod, dostane okamžitú výpoveď.. Mesto príde o množstvo peňazí a ... a tu sa opäť zamýšľam, či náhodou neplatí „z cudzieho krv netečie “???
Som to ja, kto dovolil, aby bolo vôbec možné v našom štáte, že na základe podpísanej Zmluvy o dielo, jedna zmluvná strana dodrží podmienky zmluvy a stavebné dielo podľa platných pravidiel postaví, pripraví stavbu k odovzdaniu a zrazu.... stavba neodovzdaná, nezaplatená, no napriek tomu je všetko v poriadku a stavba sa užíva???
Áno som to ja , kto je zodpovedný, prečo nezaplatenie za postavené dielo zašlo až tak ďaleko a nedovolil som to zamiesť pod koberec.
Áno som to ja , kto má morálnu povinnosť dostať domov peniaze, ktoré mne, mojej firme patria. Mám morálnu povinnosť voči svojej rodine, voči svojím zamestnancom a ich rodinám, voči dodávateľom a ich rodinám, voči inštitúciám, voči všetkým, kde mi vznikli pozdĺžnosti na základe nevyplatenia našej práce, povinnosť voči všetkým, čo mi pomohli stavbu dokončiť.
Áno som to ja, kto neprestane, kým nedosiahne, aby spoločnosť, ktorá zhotovila stavbu, ktorú mesto Vranov úspešne užíva, dostala za svoju prácu zaplatené, aby mohla vyrovnať svoje záväzky a naďalej fungovať.
Andrej Šust, poškodený

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum