vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / EMATECH s.r.o.: Prevádzku v priemyselnom parku potrebujeme spustiť do zimy

EMATECH s.r.o.: Prevádzku v priemyselnom parku potrebujeme spustiť do zimy

Priemyselný park Ferovo by sa mohol dočkať prvého investora už tento rok. Víziou firmy EMATECH s.r.o. je vybudovať a uviesť do prevádzky servisné stredisko do najbližšej zimy. Jej zástupcovia podpísali zmluvu s mestom Vranov nad Topľou v piatok.

Pred vranovských poslancov predstúpil riaditeľ radošinskej spoločnosť EMATECH s.r.o. Peter Matejovič prvýkrát v auguste 2017, kedy mestskému zastupiteľstvu predstavil zámer vybudovať vo Vranove nad Topľou halu na predaj a servis poľnohospodárskej techniky.

Ako P. Matejovič informoval po podpise zmluvy, fakt, že firme sa na trhu darí, ich motivuje k tomu, aby rozširovali svoje kapacity, preto nečakajú na štátnu pomoc, ale investovať budú z vlastných prostriedkov. „Hoci sme sa v zmluve zaviazali, že prevádzku spustíme do dvoch rokov od jej podpisu, lebo nevieme, čo všetko sa môže stať, našim zámerom je otvoriť ju do zimy. Dnes máme síce stredisko v Sedliskách, ale nutne potrebujeme nové priestory, v ktorých by sme kapacitne dokázali ponúkať našim klientom komfortné služby,“ vysvetľoval riaditeľ spoločnosť EMATECH s.r.o. Peter Matejovič.

EMATECH s.r.o. pôsobí na trhu s poľnohospodárskou technikou 25 rokov a okrem predaja viacerých známych európskych značiek ponúka aj komplexný servis. Servisné strediská má vybudované okrem Radošiny v Hozelci pri Poprade a Sedliskách. „Vranov nad Topľou nám vyhovuje svojou polohou, lebo je to takmer geometricky stred východného Slovenska. Servis vykonávame aj priamo u zákazníkov, ale zložitejšie opravy realizujeme v strediskách, ktoré sú vybavené kompletnou diagnostikou, špeciálnym náradím a vo Vranove nad Topľou plánujeme namontovať napr. aj mostový žeriav,“ uviedol P. Matejovič.

Vo Vranove nad Topľou chce firma vytvoriť 10 až 15 pracovných miest. Keďže z iniciatívy Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR AGRION sa na Slovensku ešte len začína s výučbou nového moderného odboru agromechatronik, v EMATECH-u zabezpečujú pre svojich technikov pravidelné školenia. „Dávame si záležať na tom, aby naši servisní technici držali krok s modernou dobou, preto každý rok strávia v zime na školeniach aj mesiac. Buď chodia technici od výrobcov k nám alebo naši cestujú do krajín (Nemecko, Taliansko), odkiaľ dovážame techniku na Slovensko,“ dodal P. Matejovič.

Hoci téma obsadenia priemyselného parku Ferovo rezonovala niekoľko rokov, až s príchodom prvého investora vyvstala otázka napojenia na siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia), ktoré nie sú vo vlastníctve správcov sietí (VSD a.s., VVS a.s., SPP), ale ich vlastníkom je mesto. Z toho dôvodu neboli odberateľské vzťahy jasne definované. Projektant a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ladislav Bľacha absolvoval viac ako dvojmesačnú tortúru rokovaní, aby sa dopracoval k výsledku, ktorý dnes dovoľuje konštatovať, že pre investorov sú un bloc pripravené podmienky tak, aby im nespôsobovali žiadne komplikácie a omeškanie pri výstavbe. „VSD a.s. súhlasilo s napojením investorov na trafostanicu vo vlastníctve mesta, no za určitých podmienok sa nebráni ani jej prevzatiu, ale toto musí byť predmetom rokovania s mestom. Voda a kanalizácia sú riešené jednou prípojkou s jedným meraním na vstupe a výstupe. Túto situáciu sme vyriešili tak, že pre každú prevádzku bude zabezpečené podružné meranie. Hoci mesto má vo vlastníctve rozvod plynu, vrátane regulačnej stanice, plyn predávať nemôže. Na základe žiadosti mesta Vranov nad Topľou by celú infraštruktúru prevzalo do správy SPP. Či to bude formou nájmu alebo to odkúpia, to ešte bude predmetom rokovaní,“ referoval projektant a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ladislav Bľacha.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum