vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Parkovné je znížené. EEI, aj radnica nechajú preskúmať uznesenie prokurátorovi

Parkovné je znížené. EEI, aj radnica nechajú preskúmať uznesenie prokurátorovi

Motoristická verejnosť zaplatí aktuálne vo Vranove nad Topľou za hodinu parkovania 0,10, resp. 0,20 eur. Spoločnosť EEI sa rozhodla akceptovať uznesenie, ktoré poslanci prijali v júni minulého roka, no spolu s mestom Vranov nad Topľou ho nechajú preskúmať prokurátorovi.

V júni schválili vranovskí poslanci hodinovú výšku parkovného na 0,10, resp. 0,20 eur. Tieto sumy mali platiť od 15. decembra. Napriek tomu, že v novembri primátor Ján Ragan avizoval, že cena sa meniť nebude, EEI ju predsa len znížila. Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Chovanová, k tomuto kroku pristúpili na základe rozhodnutia poslancov mesta Vranov nad Topľou a zároveň podali podnet na krajskú prokuratúru na preskúmanie tohto rozhodnutia. „Toto rozhodnutie je jednoznačne v rozpore s uzavretou zmluvou a vykazuje aj znaky procesného pochybenia. V záujme nápravy týchto chýb spoločnosť EEI očakáva, že na najbližšom zastupiteľstve poslanci odstránia tieto nedostatky a parkovné sa vráti na zazmluvnenú úroveň,“ uviedla L. Chovanová.

Hoci témou parkovania v meste Vranov nad Topľou sa malo mestské zastupiteľstvo zaoberať aj v novembri, tento bod bol z rokovania stiahnutý, pretože poslanci prijali ponuku EEI na neverejné pracovné stretnutie. Napriek tomu sa súkromná spoločnosť nebráni tomu, aby o jej zámeroch a víziách bola informovaná široká verejnosť, ale túto iniciatívu prenecháva radnici. „Každý rok predkladáme mestu všetky naše návrhy na zlepšenie systému parkovania a samotné mesto môže informovať o zámeroch a cieľoch v dopravenej politike,“ dodala L. Chovanová.

Pripomenieme, že vranovskí poslanci prijali ešte v júni uznesenie „MsZ sa uznáša na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou s navrhovanými zmenami podľa predloženého písomného návrhu v bode 5.“ Pokiaľ je pod bodom 5 myslený článok 5, tak v ňom sa v bode 1) uvádza „Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v zóne plateného parkovania je stanovená v zmysle prílohy č. 3.“ Zároveň schválili „zmenu v cenníku parkovného v prílohe č. 3 s účinnosťou od 15.12.2017 v znení: Platba v parkovacom automate (parkovací lístok) a prostredníctvom mobilnej aplikácie pre smartfóny s možnosťou úhrady prostredníctvom sms pre klasické mobilné telefóny (elektronický parkovací lístok), prevádzková doba: pondelok - piatok 7.30-18.00 h je sadzba 0,10 € a - sadzba pri sms platbe bez registrácie, pondelok - piatok 07.30-18.00 h je sadzba 0,20 €. Hovorkyňa Eva Fedorňáková vysvetlila, že uznesenie o znížení výšky parkovného bolo prijaté pred prijatím VZN, čo je dnes predmetom sporu. „Podľa cestného zákona výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel môže upraviť jedine všeobecne záväzné nariadenie. Pretože zastávame názor, že predmetné uznesenie o znížení parkovného nebolo prijaté v súlade so zákonom a bolo prijaté ešte skôr, ako sa poslanci uzniesli na samotnom všeobecne záväznom nariadení, na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci november 2017 sa tieto skutočnosti mali prerokovať a mal byť dohodnutý ďalší postup vo veci zachovania alebo zníženia poplatku,“ reagovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Rovnako ako EEI, aj mesto Vranov nad Topľou nechá preskúmať právoplatnosť uznesenia prokurátorom. „Spoločnosť EEI s.r.o. v meste Vranov nad Topľou znížila ceny parkovného na základe svojej úvahy. Mestu zároveň oznámila, že podáva na prokuratúru žiadosť o posúdenie právoplatnosti uznesenia. Podnet na preskúmanie celej situácie a zákonnosti predmetného uznesenia má spracované aj mesto Vranov nad Topľou a tento podnet bude zaslaný prokuratúre,“ odpovedala E. Fedorňáková.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum