vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Obec N. Hrabovec zvolala verejné zhromaždenie, zástupcovia Bukózy neprišli

Obec N. Hrabovec zvolala verejné zhromaždenie, zástupcovia Bukózy neprišli

Obec Nižný Hrabovec zvolala na základe petície občanov verejné zhromaždenie. Témou bolo znečisťovanie ovzdušia a nehnuteľností popolčekom a sadzami. Stretnutia sa zúčastnilo takmer 70 obyvateľov, vrátane starostov Hencoviec Štefana Kovaľa a Nižného Hrušova Jána Fenčáka. Naopak zástupcovia Bukózy medzi občanov neprišli.
Obyvateľom Nižného Hrabovca došla v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia a nehnuteľností popolčekom a sadzami trpezlivosť, preto spísali petíciu, v ktorej žiadali zvolanie verejného zhromaždenia. O to viac ostali prekvapení, keď Bukóza oznámila, že sa na stretnutí s nimi nezúčastní. „Nebudeme sa zúčastňovať politickej kampane pána Pčolinského,“ uvádza sa v stanovisku, v ktorom zároveň Bukóza spochybňuje záujem občanov o konštruktívny dialóg ich angažovanosťou smerom k médiám.
Poslanec NR SR Peter Pčolinský v tejto súvislosti uviedol, že ako rodákovi z Nižného Hrabovca mu stav životného prostredia nie je, samozrejme, ľahostajný, ale odmietol akúkoľvek angažovanosť s petíciou, či zvolávaním verejného zhromaždenia. „O petícii som sa dozvedel pred pár týždňami a práve kvôli tomu, aby ma nikto nemohol obviniť z kampane, som sa verejného zhromaždenia ani neplánoval zúčastniť. Keďže ma členovia petičného výboru oslovili, či by som predsa len neprišiel, rozhodol som sa prísť a vypočuť si názory všetkých strán,“ vysvetlil P. Pčolinský.
Zároveň priznal, že z pozície podpredsedu parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie na túto tému hovoril s ministrom životného prostredia SR Lászlóom Solymosom a taktiež sa zúčastnil rokovania s ním počas výjazdového zasadnutia vládneho kabinetu vo Vranove. Zároveň, ako už informoval aj na svojom FB, požiadal o stretnutie a stretol sa tiež s prezidentom Bukózy Jánom Ďurianom. „Na rade je teraz samospráva. Vy ako voliči by ste sa mali pýtať vašich volených zástupcov, aké kroky podnikli a čo urobili pre to, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu,“ vyzval pokojným hlasom P. Pčolinský a dodal, že s kolegami v parlamente zvažujú aj oficiálny poslanecký prieskum.
Podľa starostky Nižného Hrabovca Kataríny Špallerovej sa stáva situácia čoraz viac neúnosnou, pretože prítomnosť popolčeka zaznamenávajú dokonca už i v Poši a podľa našich informácií aj v Nižnom Hrušove. „Na spoločných stretnutiach so zástupcami Bukózy stále riešime to isté dookola, pretože tu sami žijeme a zároveň sa na nás obracajú občania s prosbami, aby sme s tým konečne niečo urobili. Stále počúvame sľuby, že sa situácia zlepší, ale konkrétne výsledky sa zatiaľ nedostavujú,“ uviedla K. Špallerová.
Občania N. Hrabovca diskutovali vecne a bez emócií. Ján Polačok definoval ako zásadné dva problémy – popolček, ktorý ulietava priamo z komínov a popolček ukladaný na odkalisku v N. Hrabovci. V tejto súvislosti sa pozastavil nad tým, že kompetentné orgány nevenujú z jeho pohľadu takmer žiadnu pozornosť nakladaniu s nebezpečným odpadom. Poslanec Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci Juraj Minarčin informoval, že na pôde OcZ sa už zaoberali témou inštalovania stanice na meranie prachových častíc v ovzduší s jej umiestnením priamo v obci. „Preveroval som cenové možnosti a väčšia stanica vychádzala na 66 tis. eur, plus náklady na prevádzku a menšia by stála okolo 10 tis. eur, plus náklady na prevádzku,“ vysvetľoval J. Minarčin. Neprítomnosť zástupcov Bukózy sklamala Annu Polákovú, ktorá udelenie pokút, či ospravedlnenie sa nepovažuje za dostatočné nástroje na to, aby vo vzťahu k životnému prostrediu nastala zásadná zmena. „Tak ako sa Bukóza snaží modernizovať výrobu, mala by vyvíjať rovnakú snahu aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Veď my ani nevieme, čo jeme... Rada by som sa teda dožila toho, že nám Bukóza povie, ako bude túto situáciu riešiť a aké opatrenia plánuje prijať,“ reagovala A. Poláková. V diskusii vystúpila aj bývalá starostka N. Hrabovca Marcela Pčolinská. Zdôraznila, že si váži každého zamestnávateľa v regióne a ocenila tiež viaceré investície do technológií na zlepšenie dopadov na životné prostredie. „Možno bude pán Ďurian prekvapený, ale naozaj nemôžem poprieť, aby Bukóza neinvestovala. Práve po mojej urgencii začali napr. autá vyvážajúce popolček na odkalisko prikrývať plachtami, aby sa z nich neprášilo, no to je iba časť riešenia tohto problému. Myslím si, že celej veci by pomohlo, keby ho začali voziť v uzavretých cisternách a v tekutej forme by ho následne vylievali do vody, čím by sa zabránilo jeho zvetrávaniu a rozfúkavaniu vetrom po okolí,“ navrhla M. Pčolinská.
K spolupráci všetkých dotknutých samospráv vyzval starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, ktorý upozornil, že s akýmkoľvek problémom sa podarí pohnúť iba vtedy, ak podnety budú podávané na kompetentné úrady oficiálnou cestou a s dodržaním všetkých zákonných náležitostí. Za jedno z riešení považuje podporu Bukózy zo strany štátu vo forme stimulov viazanú výhradne na investície do technológií zlepšujúcich stav životného prostredia. „Mali by sme zvolať spoločné rokovanie obecných zastupiteľstiev dotknutých obcí a navrhnúť spoločný postup, aby náš hlas zaznel jednotne. Za jedno z riešení považujem vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej členmi by boli aj odborníci z tejto oblasti, aby naše výstupy mali odborný podklad,“ konštatoval J. Fenčák.

Dával by som si pozor, čo vypúšťam z PR oddelenia (a komínov)

Verejné zhromaždenie v Nižnom Hrabovci len potvrdilo, že ľudia chcú žiť v slušnom prostredí. K tomu patrí aj slušná komunikácia. Kým Hrabovčania ju zvládli, Bukóza opäť zlyhala.
Pálenie pneumatík, lom v Nižnom Hrabovci a Kučíne, či naposledy politická akcia poslanca NR SR Petra Pčolinského. Rád by som sa neformálne off record, napr. pri pohári vína, opýtal Jána Ďuriana, či naozaj veria v Bukóze tomu, čo vypúšťajú smerom k verejnosti.
Ako poznamenal jeden z diskutujúcich počas verejného zhromaždenia „a čo má popolček, ktorý máme na domoch, na autách, v záhradách..., spoločné s pánom Pčolinským?“ Peter Pčolinský sa nikdy nebál otvorených konfrontácií a jeho reakcie vedia štípať. V tomto prípade však zvolil, či už na FB alebo v komunikácii s našou redakciou, diplomatický tón, čo sa priznám, že ma prekvapilo a na prvý moment i zarazilo. Ak by si chcel na Bukóze prihrievať politickú polievočku, som si istý, že až vtedy by manažment v Hencovciach padal do mdlôb.
K tomuto „nedorozumeniu“ už len posledná poznámka. Dúfam, že argumentom pre jeho „kampaň“ nie je fakt, že na FB pozýval na verejné zhromaždenie v rodnej obci. Keby to robil v Hontianskej vŕbe, nepoviem pol slova, ale, opakujem, v rodnej obci má snáď právo angažovať sa každý, kto to uzná za vhodné.
Reakciám Bukózy však nerozumiem z iného dôvodu. Predpokladám, že sa aktívne uchádzajú o štátnu pomoc vo forme investičných stimulov. V takomto prípade im negatívna medializácia na celoslovenskej úrovni zlepšiť imidž rozhodne nepomôže. Z toho dôvodu by som si dával pozor nielen na to, čo vypúšťam z PR oddelenia, ale hlavne na to, čo vypúšťam z komínov.
Odkaz verejného zhro­maždenia je jasný. Samosprávy sú pripravené konštruktívne reagovať na súčasný stav ešte odhodlanejšie. Bukóza teda bude mať šancu na reparát. 

Imrich Makó
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum