vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Okresné zhromaždenie únie žien Slovenska

Okresné zhromaždenie únie žien Slovenska

Dňa 30.03.2016 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné zhromaždenie únie žien Slovenska. Okresné zhromaždenie otvorila, viedla predsedníčka Okresnej organizácie Mgr. Mária Grajcarová, ako aj privítala prítomných, zvlášť hosti a to Krajskú koordinátorku únie žien Slovenska pani Annu Capovú, ktorá prijala pozvanie a pani riaditeľku osvetového strediska Mgr. Annu Gdovinovú. Zhromaždenia sa zúčastnili predsedníčky zo Základných organizácií v okrese ako aj aktívne členky únie. V úvode prítomným zarecitovala pani Oľga Balážová zo Žalobína, ktorá sa zúčastnila krajského kola Vansovej Lomnička v Bardejove. Predsedníčka predniesla správu o činnosti za uplynulý rok 2015 a správu o hospodárení prečítala Mgr. Mária Fečkovičová. Prítomné členky schválili návrh plánu práce na rok 2016. O slovo v diskusii požiadala aj Krajská koordinátorka pani Anna Capová, ktorá poďakovala členkám za prácu v únií. Zdôraznila, že prioritou pre rok 2016 budú sociálne a charitatívne aktivity, pomoc onkologickým pacientom, týraným ženám a spoločenské aktivity. V rámci diskusie bola rozoberaná činnosť organizácie za uplynulý rok jednotlivými predsedníčkami Základných organizácií ako Bystré – pani Magda Verčimáková, Žalobín Mgr. Fečkovičová, Vranov – Rodinná oblasť pani Sičáková Anna a boli podané návrhy na zvyšovanie členskej základne a ďalšie zaujímavé aktivity v roku 2016. V závere sa predsedníčka OO ÚŽS Mgr. Mária Grajcarová poďakovala prítomným za podnetné návrhy a popriala im a ich rodinám veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a mnoho spokojnosti pri práci v našej organizácii.
Mgr. Mária Grajcarová Okresné zhromaždenie otvorila, viedla predsedníčka Okresnej organizácie Mgr. Mária Grajcarová, ako aj privítala prítomných, zvlášť hosti a to Krajskú koordinátorku únie žien Slovenska pani Annu Capovú, ktorá prijala pozvanie a pani riaditeľku osvetového strediska Mgr. Annu Gdovinovú. Zhromaždenia sa zúčastnili predsedníčky zo Základných organizácií v okrese ako aj aktívne členky únie. V úvode prítomným zarecitovala pani Oľga Balážová zo Žalobína, ktorá sa zúčastnila krajského kola Vansovej Lomnička v Bardejove. Predsedníčka predniesla správu o činnosti za uplynulý rok 2015 a správu o hospodárení prečítala Mgr. Mária Fečkovičová. Prítomné členky schválili návrh plánu práce na rok 2016. O slovo v diskusii požiadala aj Krajská koordinátorka pani Anna Capová, ktorá poďakovala členkám za prácu v únií. Zdôraznila, že prioritou pre rok 2016 budú sociálne a charitatívne aktivity, pomoc onkologickým pacientom, týraným ženám a spoločenské aktivity. V rámci diskusie bola rozoberaná činnosť organizácie za uplynulý rok jednotlivými predsedníčkami Základných organizácií ako Bystré – pani Magda Verčimáková, Žalobín Mgr. Fečkovičová, Vranov – Rodinná oblasť pani Sičáková Anna a boli podané návrhy na zvyšovanie členskej základne a ďalšie zaujímavé aktivity v roku 2016. V závere sa predsedníčka OO ÚŽS Mgr. Mária Grajcarová poďakovala prítomným za podnetné návrhy a popriala im a ich rodinám veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a mnoho spokojnosti pri práci v našej organizácii.

Mgr. Mária Grajcarová

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum