vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Do súťaže Európa v škole sa zapojilo viac ako 1 000 detí

Centrum voľného času zorganizovalo dňa 06.03.2013 vyhodnotenie a vernisáž medzinárodnej súťaže Európa v škole. V školskom roku 2012-2013 tento projekt vstúpil do jubilejného 60. ročníka. Súťaž sa organizuje od roku 1953 pod záštitou: Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Ministerstva školstva SR, ktoré je zároveň hlavným garantom na Slovensku.

Cieľom projektu je implementovať európske dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, ako tvorivú a aktívnu činnosť detí a mládeže. Zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Európa v škole je unikátna práve tým, že súčasne v 36 krajinách Európy, ponúka každoročne možnosť približne pol miliónu Európanov zapojiť sa a rozvíjať tak európske myšlienky.

Motto60. ročníka: Európa občanom – občania Európe.

V školskom kole sa v našom obvode zapojilo do súťaže celkom 1 075 detí v troch vekových kategóriách I. kat. /6-9 rokov/, II.kat. /10-12rokov/, III.kat. /13-15 rokov/.

V umeleckej časti pracovalo 613 detí z 7 ZŠ a 1 SZUŠ. Pedagógovia do obvodného kola pre umelecké zameranie zaslali 45 najlepších prác. Porota pre umelecké práce pod vedením Mgr. J. Timka a členov poroty B. Halandovej a Mgr. A. Fišmanovej vybrala 14 najhodnotnejších prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola.

V literárnej časti pracovalo 462 detí zo 7 ZŠ a 1 Gymnázia. Do obvodného kola školy zaslali 40 prác a 4 multimediálne. Porota pre literárnu časť pod vedením Mgr. J. Melkovej a členky Mgr. A. Naďovej a PaedDr. J. Radovej vybrala 13 najlepších prác, z toho 4 multimediálne a rozhodla sa, že udelí za výborné práce aj 2 čestné uznania. Týmto všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých nápadov do ďalších rokov. 1., 2. a 3. miesta postupujú do celoslovenskej súťaže.

Mgr. Andrea Fišmanová
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum