vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Mám básničku na jazýčku

Pri príležitosti Roku svätých Cyrila a Metóda na Slovensku, sa realizujú rôzne aktivity v súvislosti s touto historicky významnou udalosťou nášho duchovného a kultúrneho dedičstva.

Taktiež Kabinet pre predprimárne vzdelávanie pri Referáte školstva a mládeže vo Vranove n/T v spolupráci s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou a Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove n/T, pripravili 07. 03. 2013 jedno zaujímavé podujatie v prednese poézie a prózy v podaní tých najmenších. Našim cieľom bolo predstaviť sa v rámci rozvíjania individuálnych rozvojových možností a schopností nadaných detí MŠ v oblasti jazykovej výchovy a zároveň vzbudiť v deťoch záujem o knihy a krásu hovoreného i čítaného slova. Štrnásť detí z 8. materských škôl tak prezentovalo svoj talent a tú svoju materskú školu.

Výkony detí boli ocenené silným potleskom divákov, rozprávkovými knihami a nesmela chýbať ani sladká odmena. Samozrejme poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré venovali svoj čas príprave týchto detí a taktiež pani riaditeľke Hornozemplínskej knižnice Mgr. E. Antolíkovej a Bc. E. Kladnej za spoluprácu pri tomto nevšednom podujatí.

Mgr. B. Jankurová
referát školstva a mládeže

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum