vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / ZŠ v Lomnici sa premenila na Školu Zdravej Klímy

Odbornou konferenciou vyvrcholil v stredu projekt Škola Zdravej Klímy, ktorý realizovali Občianske združenie MVO Ľudia a voda Košice a Mesto Vranov nad Topľou. Jeho cieľom bolo v Základnej škole v mestskej časti Lomnica demonštrovať inovatívne prístupy pri modernizácii energetického hospodárstva budov.

Projekt kládol dôraz na tri špecifické ciele. Prvým z nich bolo zlepšenie tepelno-izolačných vlastností objektu, čo sa premietlo do zateplenia obvodového plášťa s tým, že na severnej strane sa použili dosky z technického konope. Zároveň sa v jednej z tried znížil strop, ktorý je zateplený ovčou vlnou a inštalované boli úsporné svietidlá. „Vďaka projektu sme za plastové vymenili 23 okien a 2 vchodové dvere. Okrem toho sme na chodbe z pôvodných 9 klasických okien 5 zamurovali, pretože aj kvalitné okno pôsobí ako chladič, cez ktorý uniká teplo,“ vysvetľoval koordinátor projektu RNDr. Pavol Kaňuch.

Druhým špecifickým cieľom projektu bola modernizácia systému vykurovania budovy ZŠ zavedením nových technológii na báze nízkoemisných zdrojov. V prípade ZŠ Lomnica sa vymenili akumulačné pece a ďalšie bodové elektrické zdroje za tepelné čerpadlo zem-voda so získavaním energie cez zemný kolektor. „Tristo metrov dlhý kolektor s 2400 m potrubia čerpá teplo zo zeme a privádza ho do kotolne, kde sa v akumulačnom zásobníku akumuluje a ďalej rozvádza do vykurovacej sústavy. Kým v minulosti bol pomer spotrebovanej elektrickej energie a vyrobeného tepla 1:1, teraz bude 1:3,4, čím sa výrazne ušetria náklady na elektrinu. Navyše, táto bezuhlíková forma vykurovania je mimoriadne šetrná k životnému prostrediu,“ dodal P. Kaňuch.

Okrem investičných cieľov bolo súčasťou projektu tiež vzdelávanie žiakov a obyvateľov MČ Lomnica. Žiaci absolvovali dva ekovýchovne programy zamerané na tému alternatívnych zdrojov energie a vody v krajine. Domácnosti sa mohli zase zapojiť do energetického prieskumu dotazníkovou metódou s možnosťou preverenia technického stavu rodinných domov s dôrazom na ich energetické parametre. „Zistili sme, že prevažná väčšina domácnosti je stále vykurovaná zemným plynom, prípadne elektrickou energiou a doplnkovým zdrojom je tuhé palivo. Vyše dve tretiny domov majú vymenené okná a inštalovanú tieniacu techniku, takmer polovica domov je zateplená a má izolovanú strechu, ale moderné technológie na zlepšenie parametrov vykurovania a ohrevu vody sú ešte len na nástupe,“ konštatoval P. Kaňuch.

Prínos projektu ocenila aj riaditeľka ZŠ Lomnica Slavka Ihnátová, ktorá zdôraznila, že pre žiakov sa výrazným spôsobom zlepšili podmienky na vyučovanie. „Keďže naša budova bola v nevyhovujúcom stave, nevyhnutne potrebovala opravu, vrátane riešenia zníženia nákladov na jej prevádzku. Dnes sa zvýšila tepelná pohoda a vďaka viacerým opatreniam spĺňame všetky hygienické normy. Každým rokom nám počet žiakov stúpa a verím, že aj nové zrekonštruované priestory budú pre rodičov motiváciou, aby svoje deti zapísali práve do našej školy,“ uviedla S. Ihnátová.

V súčasnosti navštevuje ZŠ osemnásť žiakov a aj primátor Vranova Ján Ragan priznal, že v minulosti bola jej budúcnosť ohrozená, no radnica sa aj napriek tomu rozhodla investovať do jej rekonštrukcie spolu 60 tis. Eur. „Vďaka stavebným úpravám sme v prvom rade znížili náklady na prevádzku školy, plus sme pre naše deti získali dôstojný stánok a tým, že budova je vo vlastníctve mesta, môžeme v jej priestoroch organizovať kultúrne akcie pre obyvateľov miestnej časti. Preto sa na rekonštrukciu nepozeráme iba cez finančné prostriedky, ale túto investíciu sme podporili aj z hľadiska spoločenského významu,“ pripomenul J. Ragan.

Aj napriek realizovaným opatreniam však zostáva na budove ZŠ Lomnica nevyriešeným problémom zateplenie strechy. „Termografické merania a energetická certifikácia budovy jasne ukázali, že po zateplení fasády a výmene okien uniká ešte stále veľa tepla cez stropy a strechu. Ak by sa tento problém podarilo odstrániť, budova by mohla – aj vďaka vykurovaniu tepelným čerpadlom - získať parametre nízkoenergetickej budovy (kategória B),“ uviedol odborný poradca projektu Ing. Peter Beták.

P. Kaňuch v tejto súvislosti predostrel vedeniu mesta ponuku prípravy projektu a hľadania finančných prostriedkov na realizáciu tzv. zelenej strechy. Budova ZŠ Lomnica má na to vďaka nízkemu sklonu strechy ideálne podmienky, pričom ozelenenie strechy je aj z pohľadu financií menej náročné než klasická zateplená strešná konštrukcia. „Zelená strecha budovy ZŠ by tak okrem tepelného, finančného a estetického efektu mala aj ekologický prínos a prispela by tak k naplneniu pôvodnému zámeru projektu - vytvoreniu Školy Zdravej Klímy“, dodal v závere konferencie P. Kaňuch.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum