Hornozemplínske osvetové stredisko bude unikátne archivovať ľudové kroje

redakcia@vranovske.sk
Autor

Priatelia vranovskej kultúry sa stretli vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou na tradičnom novoročnom stretnutí. Jeho riaditeľka Martina Jurčová pri tejto príležitosti predstavila projekt archivácie tradičných ľudových odevov prostredníctvom vektorovej grafiky.

Inšpirácia vo výnimočnosti

Okres Vranov nad Topľou má honor najfolklórnejšieho regiónu na Slovensku. Práve vďaka zanietencom vo folklórnych súboroch, skupinách a kolektívoch sa darí uchovávať ľudové tradície a zvyky v autentickej podobe. Súčasťou tohto historického dedičstva sú aj ľudové kroje, ktoré vynikajú svojou unikátnou originalitou. Práve v tejto výnimočnosti našli inšpiráciu v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou, kde začínajú s projektom archivácie tradičných ľudových odevov z obcí vranovského regiónu prostredníctvom vektorovej grafiky. „Dnes je móda univerzálna a funguje globálne, ale v minulosti tomu tak nebolo. Ľudové kroje sa v každej obci líšili, pričom na každom z týchto odevov nájdeme typické vzory, ktoré sa inde neopakujú. Keďže ešte po dedinách žijú pamätníci, ktorí majú v starých truhliciach pôvodné ľudové kroje, chceme detaily, ktoré sú na nich originálne vyobrazené, zachytiť a spracovať v digitálnej podobe,“ vysvetlila riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Martina Jurčová.


„Sme generácia, ktorá tieto ľudové skvosty ešte vie a môže spracovať, pretože žijeme v digitálnej dobe, ktorá nám otvára pri ich archivácii nové možnosti," uviedla riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Martina Jurčová.

Od výskumu ku grafike

Prvým krokom bude výskum priamo v obciach s cieľom vyhľadať a skompletizovať pôvodné verzie ľudových krojov. V ďalšej fáze budú, v spolupráci so Strednou odbornou školou na Ul. A. Dubčeka, spracované v špeciálnom grafickom programe do vektorovej grafiky. „Ľudové kroje s dôrazom na konkrétne motívy a vzory prekreslíme do podoby, ktorá bude slúžiť ako podklad pre ďalšie generácie, aby si aj o niekoľko desiatok rokov dokázali ľudia ušiť tradičné odevy podľa originálov, čo je pre autentické uchovanie ľudovej kultúry zásadné,“ dodala M. Jurčová.   


V kultúrnom programe pri príležitosti „Novoročného stretnutia priateľov kultúry“ vystúpili folklórny súbor Vranovčan, Boris Marcinov z Centra voľného času, tanečníci z tanečnej školy Show Dance Bibiána Kaľuhová a Ján Oliver Kuľha, športovci z kurzovej činnosti Jiu Jitsu pod vedením Juliana Nguyena a akrobatka Gréta Grácová z Centra voľného času. Zároveň bola otvorená výstava obrazov Martiny Turčaniovej a Stanislava Jasovského pod názvom Farebné emócie.

Historický fenomén

Ľudové kroje sú nespochybniteľným fenoménom aj z pohľadu historického významu. Pôsobivým spôsobom totiž pomáhajú dotvárať obraz o tej ktorej obci a sociálno-ekonomickom vývoji v nej. Podľa honosnosti vzorov, výšiviek, či iných doplnkov sa dá definovať, či ľudia žili v skromnejších alebo majetnejších podmienkach. „Rozdiel bol v dĺžke kroja, zdobení, vzoroch výšiviek… Považujeme si tak trošku za našu morálnu povinnosť vysvetliť, prečo napr. na odevoch zo Zámutova bolo toľko gombíkov a na iných krojov sú už využité v oveľa menšej miere. To všetko malo svoje dôvody, preto sa na tento projekt, u nás v osvetovom stredisku, veľmi tešíme,“ reagovala M. Jurčová.

Detailné po(d)klady

V rámci tohto projektu však neostane iba pri ľudových odevoch. Súčasťou výskumu budú aj ostatné artefakty viažuce sa k obdobiu, kedy hovoríme ešte o historickom dedičstve, ktoré je podčiarknuté tvorivou originalitou pred nástupom manufaktúrnej priemyselnej výroby. „Sme generácia, ktorá tieto ľudové skvosty ešte vie a môže spracovať, pretože žijeme v digitálnej dobe, ktorá nám otvára pri ich archivácii nové možnosti. Oslovili sme už niekoľko obcí, aj konkrétnych ľudí, ktorí majú doma storočné kroje. Priznám sa, už teraz sme zvedaví, čím nás prekvapia. Sama mám 86 a 84-ročné tety, moja suseda má 96 rokov, preto chceme zachytiť aj ich rozprávanie, aby sme pripravili naozaj komplexné podklady pre náš archív, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám,“ dodala s úsmevom M. Jurčová.

Viktória Kopcová

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!