Hornozemplínska knižnica sa stala Knižnicou roka 2018

redakcia@vranovske.sk
Autor

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 1. premiérový ročník súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu pod názvom „Knižnica roka 2018“. Kritéria súťaže Ministerstvom kultúry SR boli postavené tak, že titul sa udelí verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečovaní knižnično-informačných služieb a za posilnenie jej miestneho a regionálneho významu a organizovanie komunitných podujatí. Dôraz bol položený na zvyšovanie profesionality vykonávaných činnosti hodnotených knižníc.

Na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc získala titul Knižnica roka 2018 v kategórii regionálna knižnica: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

Pri jej hodnotení bola vyzdvihnutá realizácia komunitného podujatia „Komunitná knižnica“ a vydanie a prezentácia publikácie pod názvom „Príbehy dávnych remeselníkov“, ktorá bola pripravená v spolupráci s obcou Malá Domaša. Hodnotiaca komisia osobitne vyzdvihla významný počin knižnice v oblasti skvalitňovania knižnično-informačných služieb prostredníctvom projektu Fablabik.

V piatok 28. júna 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa uskutočnilo slávnostne odovzdávanie titulov Knižnica roka 2018, ktorého sa zúčastnili Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry PSK v Prešove, Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktoré prevzali z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej historický prvé ocenenie laureátov „Knižnica roka“.   
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!