Gabriela Bradovková navrhla zriadiť pietne miesto pre nenarodené deti

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vo Vranove nad Topľou by mohlo byť zriadené pietne mesto pre nenarodené deti zo spontánnych potratov. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva prišla s touto iniciatívou poslankyňa Gabriela Bradovková.

Pri predstavení svojho návrhu Gabriela Bradovková uviedla, že každý má v užšej, či širšej rodine skúsenosť s narodením dieťaťa. Zároveň však pripomenula, že nie všetky manželské páry mohli zažiť takýto radostný moment, preto sa rozhodla upozorniť na situáciu so spontánnymi potratmi.

Z toho dôvodu cez uznesenie, ktoré jej kolegovia jednohlasne podporili, požiadala primátora Jána Ragana, aby bolo v spolupráci so zástupcami Vranovskej nemocnice, Baziliky Narodenia Panny Márie a pohrebnou službou zriadené na cintoríne pietne miesto pre nenarodené deti zo spontánnych potratov ako prejav úcty k nenarodenému životu a ako prejav súcitu k rodičom, ktorí prišli o dieťa. „Ako odôvodnenie doplním, že týmto aktom by sa zabránilo, aby nenarodené deti skončili ako biologický odpad v spaľovni,“ uviedla Gabriela Bradovková.

Pochovávanie nenarodených detí umožňuje zákon od roku 2005. Ako príklad uviedla Košice, kde za šesť rokov mali vyžiadaných 90 pochovávaní. „Už sme vstúpili do rokovania cez otca Dušana Škurlu, ktorý zastrešuje organizáciu pro-life, ako aj so zástupcami baziliky. Otec Rastislav povedal, že túto myšlienku nosí dlhšie v hlave aj on. Taktiež na mestskej rade som sa stretla s pozitívnym ohlasom,“ vysvetlila dôvod, prečo predložila návrh na uznesenia, G. Bradovková.

Primátor Ján Ragan prisľúbil, že sa tejto myšlienke budú na mestskom úrade venovať s plnou vážnosťou. „Bude potrebné preveriť a preskúmať všetky podmienky ohľadom takéhoto pietneho miesta. Po ich preverení predložíme riešenie do mestského zastupiteľstva,“ reagoval Ján Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!