FRUCONA s.r.o. chce vo Vranove vyrábať džemy, ovocné pyré a sušené ovocie

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FRUCONA s.r.o. plánuje v priemyselnom parku Ferovo zamestnať 50 zamestnancov. Prvým krokom k naplneniu tejto vízie bolo schválenie memoranda, ako prejavu vôle rozvíjať spoluprácu založenú na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia, medzi mestom Vranov nad Topľou a touto spoločnosťou so sídlom v Sabinove.

Mesto Vranov nad Topľou vlastní v priemyselnom parku Ferovo priemyselnú halu. Podmienkou dotácie, ktorú samospráva dostala vo výške 500 tis. eur, je, aby v nej do konca roka vzniklo minimálne 30 pracovných miest. Prvým oficiálnym záujemcom o tieto priestory je sabinovská FRUCONA s.r.o. Jej konateľ František Kurilla odprezentoval zámer firmy variť džemy, ovocné pyré a spracovávať sušené ovocie a lesné plody, vrátane húb na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Závod by mal fungovať ako sociálny podnik s plánom zamestnať 50 zamestnancov. „Keďže to bude integračný podnik, podmienkou je, aby sme zamestnávali minimálne 30% dlhodobo evidovaných alebo nezamestnaných do 30 rokov po dobu dvoch rokov. Minimálny plat bude 1 000 eur v hrubom,“ uviedol konateľ FRUCONA s.r.o. František Kurilla, ktorý doplnili, že na tomto projekte pracujú už tretí rok.

Firma, ktorá nesie názov tradičnej značky, plánuje svoje portfólio, kde patrí tiež výroba džúsov, ovocných nápojov a ovocného alkoholického a nealko piva, realizovať v Sabinove, Rimavskej Sobote a Vranove nad Topľou. V priemyselnom parku Ferovo by mala spracovať 20 ton ovocia denne, pričom kapacitne dokážu pokryť až 40 ton ovocia denne. Ako F. Kurilla pripomenul, prevádzka bude celoročná s tým, že vo vranovskom priemyselnom parku inštalujú zahraničnú technológiu. Nedostatku ovocia sa neobáva. „Dodávateľov máme pripravených zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a ak nám nejaké ovocie vypadne, vieme ho nakúpiť z ďalších krajín, napr. aj z lodí v Hamburgu. Pracovať sa bude zatiaľ na jednu zmenu, ale ak bude ovocia viac, sme pripravení ísť na dve zmeny,“ dodal F. Kurilla.

Za pridanú hodnotu označil spoluprácu s malými a strednými pestovateľmi ovocia v regióne. „K hale vo Vranove potrebujeme ešte vystavať priestory na výkup ovocia od malých a stredných pestovateľov, ktorých chceme uprednostňovať, aby si zarobili aj ľudia v regióne,“ zdôraznil F. Kurilla.

Firma si podala žiadosť o investičný stimul od Ministerstva hospodárstva SR (schvaľovací proces sa očakáva v júli), ako aj o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže závod bude mať štatút registrovaného sociálneho podniku. Hoci F. Kurilla prezentoval podporu ich zámeru zo strany ministerstiev pomerne sebavedomo, investovať plánujú i v prípade, že by so žiadosťami neuspeli. „Aj keby nám nikto nedal nič, za sedem rokov sa to vráti. Na Slovensku nie je taká Frucona,“ reagoval konateľ spoločnosti.

F. Kurilla potvrdil, že výrobu by chceli rozbehnúť do konca tohto roka. Rovnako primátor Ján Ragan zdôraznil, že hoci rokujú aj s inými firmami, FRUCONA s.r.o. je pre mesto prioritou. „Podstatné pre nás je, že spoločnosť má záujem budovať svoju prevádzku teoreticky aj bez poskytnutia štátnej pomoci, pretože výrobné priestory sú u nás vybudované a potrebné je osadiť len technológiu. Za mesto sme deklarovali aj pomoc vo vzťahu k ministerstvu hospodárstva. Sme ochotní spolupracovať pri rokovaniach a realizácii niektorých krokov, pretože je našim eminentným záujmom, aby tu takýto charakter výroby bol,“ uviedol primátor Ján Ragan.

FRUCONA s.r.o. vznikla v januári 2021

Frucona je na Slovensku tradičná značka. Podľa obchodného registra pôsobí akciová spoločnosť s týmto názvom v Košiciach. V Sabinove už Frucona mala svoj závod. V roku 1996 sa transformovala na s.r.o., no postupne stratila svoju pozíciu na trhu a v roku 2000 definitívne zanikla.

FRUCONA, s.r.o., ktorá má záujem podnikať vo vranovskom priemyselnom parku Ferovo, vznikla 6. januára 2021. Spoločníkmi sú František KurillaKlaudia Kurillová. Pre korektnosť treba dodať, že s bývalou sabinovskou Fruconou nemajú nič spoločné.

Kurillovci však nie sú v našom regióne úplne neznámi. Ešte v závere minulého roka sa v priemyselnom parku v Humennom uchádzala o prenájom pozemkov spoločnosť Chminianske Jakubovany, s.r.o.

Klaudia Kurillová v nej figuruje ako spoločníčka a František Kurilla ako konateľ. Plánom bolo v susednom okrese zamestnať 100 až 160 stálych zamestnancov, plus ďalšiu stovku na sezónne práce. Humenskí poslanci však, podľa slov primátora Miloša Merička, mali obavu, že projekt je megalomanský a nepodporili ho dostatočným počtom hlasov. Na podporu investičného zámeru vznikla aj petícia, no jej on line formu podpísalo iba 434 ľudí.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!