Firma s nemeckým kapitálom bude vo Vranove vyrábať fotovoltaické panely

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vo výrobnej hale v priemyselnom parku Ferovo, ktorú vlastní mesto Vranov nad Topľou, bude firma AGORA Solar, a.s. vyrábať fotovoltaické panely. Investovať plánuje v troch etapách a perspektívne chce pri plnej prevádzke zamestnávať 50 zamestnancov.

Mesto Vranov nad Topľou inzerovalo prenájom výrobnej haly v priemyselnom parku Ferovo, na ktorej vybudovanie získalo dotáciu od vlády SR, viac ako rok. Hoci samospráva rokovala s viacerými záujemcami, sfinalizovať sa podarilo až dohodu so spoločnosťou AGORA Solar, a.s., za ktorou stojí zahraničný kapitál. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti ocenil, že ide o etablovanú firmu na trhu, čo je prvou garanciou naplnenia investičného zámeru. „Obdobie pandémie so sebou prináša aj neistotu. Predovšetkým firmy, ktoré pripravujú nové, ešte netestované, podnikateľské zámery, váhajú investovať. V prípade tejto dcérskej spoločnosti platí, že túto výrobu už realizujú v Nemecku, preto verím, že tento zámer bude úspešný,“ uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Keď v nemeckej spoločnosti GridParity AG hľadali ďalšie možnosti, kde by mohli situovať novú výrobu v Európe s dôrazom na ľudské zdroje, v hre okrem Vranova nad Topľou boli aj české Brno a lokalita v Nemecku. „Vzhľadom k tomu, že mám trvalý pobyt vo vranovskom okrese, v maximálnej miere som sa zasadzoval za to, aby sme investovali v mojom prípade „doma“. Som rád, že sa mi podarilo presvedčiť akcionárov, že najlepšia lokalita je Vranov nad Topľou,“ reagoval predseda predstavenstva Marek Šeba.

AGORA Solar a.s. plánuje v plnej prevádzke do roku 2024 vyrábať zhruba 150 MW s tým, že postupne bude výroba fungovať až na štvorzmennú prevádzku. Zamestnanci budú figurovať v rámci THP personálu, kde je predpoklad na vyššie vzdelanie a najmä jazykovú zdatnosť a približne 45 pracovných pozícií vznikne vo výrobe. Ako sa uvádza v prezentácií, výroba prebieha v čistom prostredí podobnom potravinárskej výrobe. V procese sa nepoužívajú ani neuvoľňujú žiadne chemické látky poškodzujúce zdravie, či životné prostredie. Investor v prvej etape zainvestuje 3,5 mil. eur, pričom postaví vlastné skladové priestory, dobuduje parkovisko pre personál, plus spevnené a manipulačné plochy. „Verím, že v máji, najneskôr v júni by sme mali začať pripravovať priamo dostavbu skladových priestorov, ktoré sú pre nás nevyhnutné. Technologické zariadenie už máme predrokované s talianskym partnerom, ktorý by nám ho mal dodať do konca augusta. Predpokladám, že do polovice októbra bude technológia inštalovaná s tým, že výrobu by sme chceli spustiť začiatkom novembra tohto roku,“ vysvetlil M. Šeba.

V horizonte roku 2027 je v pláne investícia vo výške 5,5 mil. eur, ktorá by sa mala premietnuť do výstavby druhej výrobnej haly, rozšírenia skladu a nákupu technológie. Dôvodom, prečo sa nemecká materská spoločnosť rozhodla investovať do ďalšej výroby je silnejúci trend a s tým rastúci dopyt po zelenej energii. „Nemecko má ambíciu do roku 2035 zvýšiť inštalovaný výkon zo solaru oproti súčasnosti na štvornásobok, preto máme s odberateľmi prerokované dohody už na niekoľko rokov dopredu. Solárna energia zažíva v rámci druhej vlny boom aj v Českej republike, kde ešte v minulom roku schválili dotačné programy, čím sa stala pre občanov opäť zaujímavou. Keďže veľa sa o cene elektrickej energie hovorí aj u nás, predpokladám, že i v prípade Slovenska je to otázka času, kedy prostredie donúti ľudí, aby sa zamysleli nad investíciou do fotovoltaiky,“ dodal M. Šeba.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!